Tuulik, Harry. Viki küla ja Mihkli talu ajalugu. (Saaremaa Muuseumi toimetised. 5.) Kuressaare, 2008, 179 lk.

Viki küla ja Mihkli talu ajaluguKoostaja Harry Tuulik
Kaartide koostaja: Madis Nőmm
Toimetaja: Olavi Pesti
Kujundus: Logolife OÜ
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

2009. aasta juunis möödus 50 aastat Saaremaa Muuseumi suurima filiaali – Kihelkonna kihelkonnas paikneva Mihkli Talumuuseumi – asutamisest. Sel puhul avaldatud teeneka genealoogi koostatud raamatu pőhitähelepanu on pööratud küla ja talu elanikele läbi kolme sajandi, kuid käsitletakse ka sotsiaalmajanduslikku ajalugu. Lisaväärtuseks on täpsed genealoogilised tabelid kőigi külaelanike kohta.