Saaremaa Muuseumi kaheaastaraamat 2013–2014. Kuressaare 2015. 245 lk. ISSN-1406-6947

Koostajad Olavi Pesti ja Tõnu Sepp

Toimetaja Olavi Pesti
Resümeede tõlkija Mart Aru
Kaane kujundanud Ain Vares
Küljendanud Logolife OÜ, Kuressaare
Trükk: AS Pajo

Raamatu ilmumist toetasid:

Wolfgang von Szeliga (Saksamaa)
AS EBC Ehitus (juhataja Ago Arge)

SISUKORD:

Robert Treufeldt – Kuressaare ja Bomarsund. Ühest Vene 19. sajandi I poole kindlustamisprojektist Läänemere rannikul
Tõnu Sepp – Kuressaare kindluse müürid ja müürimustrid
Maris Mändel – Betoon ja restaureerimine
Jaan Tamm – Kuressaare linnus-kindluse restaureerimistöödest nõukogude perioodil
Tõnu Sepp – Kuressaare kindluse konserveerimis- ja restaureerimistööd aastatel 2010–2015
Anu Mänd – Piiskoppide vappidest ja Medicite vapist Kuressaare linnuses
Maret Soorsk – Kuressaare linnus-kindlus läbi fotoobjektiivi (välisvaated kuni 1940. aastani)
Leele Välja – Puitarhitektuurist kivises Kuressaares
Lilian Hansar –Kuressaare keskväljaku uuendamise kavad
Muuseumi kroonika

Raamatu hind muuseumipoes 15€
Kontakt liisi.ots@saaremaamuuseum.ee