Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat 2007–2008. Kuressaare, 2009, 343 lk.

Koostaja ja toimetaja Olavi Pesti
Resümeede tőlkija Mart Aru
Küljendanud ja kujundanud Logolife OÜ, Kuressaare
Trükk: Tallinna Raamatutrükikoja OÜ

Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat 2007–2008Raamatu ilmumist toetasid:

Wolfgang von Szeliga (Saksamaa)
Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp

Saaremaa muuseumi järjekorras 9. kaheaastaraamat sisaldab 11 ajaloolase (neist kolm oma muuseumi ja üks Muhu Muuseumi töötajad) artikleid maakonna aja- ja kultuuriloo erinevaist valdkonnist ning kahe kuulsa Saksa ohvitseri mälestusi 1944. aastal Saaremaal toimunud lahinguist. Teos on illustreeritud 123 foto ja 5 skeemiga, lisana on avaldatud ülevaade muuseumi kahe viimase aasta tööst.

TUTVUSTUS:

Saaremaa muinassadamad
Viikingite jäljed Saaremaa ajaloos
Uut Püha kiriku ehitusloost
Kuke küla Pőhjasőjaaegne mündiaare
Pastorite elust 18. sajandi teise poole Saaremaal
Uut Kuressaare hőbeseppadest
Kakssada aastat Vilsandi tuletorni
Őigeusk Muhus
Kuressaare Saksa Gümnaasium
Saaremaa metallitöökojad aastail 1920 – 40
Saaremaa Merispordi Seltsi ajaloost
Kuidas Sőrves 1944. aasta sügisel rüütlirist välja teeniti