Püüa, Endel. Punane terror Saaremaal 1941. aastal. (Saaremaa Muuseumi toimetised. 3.) Kuressaare, 2006, 182 lk.

Toimetanud Olavi Pesti

Sisukord

Koletud leiud Kuressaares
Repressiivorganid
Agentuur
Kinnipidamiskohad
Tribunal
Terror mujal Saaremaal
Vaenajate saatus
Kasutatud allikad
Pőhitekstis esinevad isikunimed
Lisa 1. Kuressaare kindluses mőrvatud
Lisa 2. 1941. aasta punase terrori ja lahingutegevuse ohvrid valdades
Lisa 3. EK(b)P Saaremaa organisatsiooni liikmed 1941. a. suvel
Lisa 4. EK(b)P Saaremaa organisatsiooni liikmekandidaadid 1941. a. suvel
Lisa 5. NKGB Saaremaa osakonna töötajad aastail 1940–1941
Lisa 6. Töölis-Talupoegade Miilitsa Saaremaa osakonna koosseis aastail 1940–1941
Lisa 7. 12. Saaremaa hävituspataljoni liikmed
Lisa 8. Agendid ja pealekaebajad
Lisa 9. Kuressaare vangla töötajad aastail 1940–1941
Nimekirjades viidatud allikad
Nimekirjades kasutatud lühendeid