Kastellist kindluseks. Kuressaare linnuskindluse ehituslugu uute väliuuringute valguses. (Saaremaa muuseumi toimetised, 9.). Kuressaare, 2016. 270 lk. – ISBN 978-9949-527-36-6

Garel Püüa, Ragnar Nurk ja Tõnu Sepp.

Avaldatud koostöös kirjastusega „Argo“.

Teaduslik toimetaja Olavi Pesti
Toimetaja Triin Olvet
Keeletoimetaja Katrin Ringo
Resümee tõlkijad Mart Aru ja Ragnar Nurk
Kujundaja Kaspar Ehlvest

Raamatu koostamist ja väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital

Trükitud trükikojas PrintBest

 
Arhitektuuriajalooline monograafia hõlmab Kuressaare linnus-kindluse 600 aasta pikkust ehituslugu ajavahemikus 14.–19. sajandini, tuginedes aastatel 2010–14 toimunud mahukatele arheoloogilistele uuringutele. Uued andmed korrigeerivad olulisel määral senist ettekujutust Kuressaare linnuse tekkest ja arengust ning selgitavad uusaegsete kindlustuste arengulugu.

Rohkem kui 200 värvifoto, skeemi ja joonisega illustreeritud raamat annab põhjaliku ülevaate Kuressaare piiskopilinnuse kujunemisest, kesk- ja uusaegsetest kaitserajatistest ja uuringute hetkeseisust. Lugemise hõlbustamiseks on raamatule lisatud põhjalik arhitektuuriterminite sõnastik.