Kunst

KunstKirjandust kogu kohta:

  • Ivask, K. Kärla krutsifiks. – Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat 2001–2002. Kuressaare 2003, lk. 28–42.
  • Kirss, U. Rudolf Kriisa – unustatud ja taasavastatud pallaslane. – Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat 2001–2002. Kuressaare 2003, lk. 210–220.

Kogu sisaldab maale, graafikat, skulptuure ja tarbekunsti.
Üle viiendiku museaalidest pärineb nn. vanast kogust: keskaegsed puuskulptuurid, vappepitaafid jm.See kogu on oma 13. sajandi lõpus nikerdatud “Kaarma madonna”, 16. sajandi algul valmistatud Kaarma vana altarireljeefiga “Maarja kroonimine” jt. muuseumi üks väärtuslikumaid kollektsioone.

KunstLisaks kuuluvad kogusse:

  • Saaremaalt pärit kunstnike ja kohalike harrastuskunstnike teosed
  • Mujalt pärit kunstnike Saaremaaga seotud teosed
  • Muuseumile tähtpäevadeks kingitud taiesed, n.-ö. nomenklatuursed teosed Viktor Kingissepast jms.

Suuremate komplektidega on kogus esindatud:

  • Ungari kunstnik Ernö Koch 50 teosega Ruhnust, Kuressaarest ja mitmest Saaremaa eri paigast;
  • Eerik Haamer 35 teosega, sh. kaks õlimaali ja hulk visandeid kunstniku viimasest viimasest Ruhnu-reisist;
  • Külliki Järvila 29 teosega. Peamiselt maastikuvaated graafilistel lehtedena;
  • Faina Männik 24 teosega (graafika ja gobeläänid);
  • Osvald Timmas 16 akvarelliga.