Fotokogu

Fotod

Kogu sisaldab fotosid, negatiive ja postkaarte.

Peaaegu kõik eluvaldkonnad on fotodega kaetud, küll erinevas mahus. Suhteliselt kõige rohkem on isikufotosid. Temaatiliselt suurimad grupid on: 1919. aasta mässuga seotud isikud, II maailmasõjast osavõtnud ja pärastsõjaaegsed põllumajandustöötajad.

Üksikisikutest on enim fotosid Gustav Rängast, Viktor Kingissepast, Johannes ja Joosep Aavikust jt. Eluvaldkondadest on kõige rohkem fotosid hariduse kohta, millest märkimisväärne osa on Saaremaa Ühisgümnaasiumist. Hea ülevaate saab majandustegevusest ja kultuurielust Saaremaal läbi aegade. Rohkesti on fotosid Kuresaare linnusest ja linnast, Saaremaa kirikutest, mõisatest jmt.

Kogus on vähemal või suuremal määral esindatud kõik Saaremaal enne 1940. aastat tegutsenud fotograafid. Enim fotosid on Nikolai Königsfestilt, Martin Jakobsonilt, Karl Grepilt, Otto Eduard Buhganilt ja Mihkel Õnniselt.

Kogus on terve rida haruldasi albumeid ja kollektsioone, nagu 1892. aastal koostatud Aleksander Grünbladti album Kuressaarest, Richard Kirchhoffi 1943. aasta fotoseeria Saaremaast ning Ruhnust jmt.

Kirjandust kogu kohta:

  • Püüa, E. Saaremaa fotograafid 1864–1940. Saaremaa Muuseumi toimetised, 2002.