Kogude kasutamise hinnakiri

Paljundus
A-4 üks külg 0.20 €
A-4 kahele küljele 0.35 €
A-3 üks külg 0.35 €
A-3 kahel küljel 0.55 €
Digikoopia museaalist (1 foto, 1  dokument jm)
 muuseumile annetajad, teised muuseumid  tasuta
 mitteäriline (uurimustöö, kodu uurimine, teadustöö, näitused jm)  1.30 €
äriline (reklaam, kirjastustegevus jm)  2.90-64.00 €
audiovisuaalse materjali kopeerimine  1.30 €
Infokandja 1.30 €
Väljatrükk
10×15 cm 1.30 €
15×20 2,60 €
20×30 4.80 €
Museaali laenutamine
Filmivőtteks v. telesaateks,
vőttepäev muuseumis
3.20 – 32,00 €
Filmivőtteks v. telesaateks,
vőttepäev muuseumist väljaspool
13,00 – 64,00 €
Mulaaži valmistamiseks 6.50 – 16,00 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu