Uurijale

UurijaleJärjepideva ja mitmekülgse teadustöö tulemusel on Saaremaa  Muuseum maakonna juhtivaid teaduasutusi ja uurimistöö koordinaator, seda eelkõige ajaloo ja koduloo-uurimise valdkonnas.

Teadustöö baasiks on poolteise sajandi jooksul kujunenud mitmekesised kogud, mis koosnevad enam kui 152 tuhandest museaalist (2012). Uurijate poolt leiavad enim kasutamist Lossihoovis Saare Arhiivraamatukogu hoones paiknevad fotokogu ning Saaremaa ja saarlastega seotud raamatud, perioodika ja käsikirjad.

UurijaleMuuseumi teadustöö üheks väljundiks on uurimusliku iseloomuga trükised, millest esimene ilmus juba 1866. aastal. Alates 1993. aastast on ilmunud kümme “Saaremaa Muuseumi kaheaastaraamatut” kogumahuga 3120 lk. ja kuus köidet toimetisi, millest suurem osa on veel müügil. Neis raamatuis avaldatakse meeleldi ka väljaspool muuseumi tegutsevate uurijate töid.

Igal aastal korraldatakse paar teaduskonverentsi.