Külastajale

Saaremaa Muuseum on Eesti vanimaid (asutatud 1865) ja suurimaid muuseume, mida igal aastal külastab 70–80 tuhat inimest. Maakonnamuuseumina on see üks peamisi Saaremaa kui eripärase looduse, ajaloo ja kultuuriga piirkonna identiteedi säilitajaid ja tugevdajaid. Selle identiteedi oluliseks osaks on Kuressaare linnus-kindlus.

To visitors

Saaremaa Museum is one of the oldest (founded in 1865) and biggest museums in Estonia and is visited by 70-80 thousand people every year. As a county museum it plays a major role in helping to preserve and strengthen the identity of Saaremaa as a region with extraordinary nature, history and culture. One of the main things that helps to shape this identity is Kuressaare Castle/Fortress.

Посетителю

Музей Сааремаа – это группа старейших и крупнейших музеев Эстонии, которые ежегодно посещают 70-80 тысяч человек. Будучи уездным музеем, он является одним из главных хранителей и укрепителей самосознания Сааремаасцев.

Vierailijalle

Saarenmaan museo on Viron vanhimpia (perustettu 1865) ja suurimpia museoita, joissa joka vuosi vierailee 70–80 tuhatta henkilöä. Maakuntamuseona se on eräs tärkeimpiä Saaremaan omaperäisen luonnon, historiallisen ja kulttuurisen seudun identiteetin säilyttäjiä ja vahvistajia.

Uurijale

Järjepideva ja mitmekülgse teadustöö tulemusel on Saaremaa Muuseum maakonna juhtivaid teaduasutusi ja uurimistöö koordinaator, seda eelkõige ajaloo ja koduloo-uurimise valdkonnas. Teadustöö baasiks on poolteise sajandi jooksul kujunenud mitmekesised kogud, mis koosnevad enam kui 152 tuhandest museaalist (2012).

To researchers

As a result of consistent and varied research, Saaremaa Museum is one of the leading research establishments in the county and a research coordinator, primarily in the field of history and local studies.
Diverse collections that have been assembled over one and a half century and consist of more than 152 thousand museum objects (2012) serve as the basis for research.

Исследователю

В результате непрерывной и разносторонней научно-исследовательской работы, музей Сааремаа стал одним из ведущих научных учреждений уезда и координатором исследовательской работы, прежде всего, в области истории и изучения краеведения.

Tutkijalle

ohdonmukaisen ja monipuolisen tutkimuksen tuloksena on Saarenmaan Museo maakunnan johtava tutkimuslaitos ja tutkimuksen koordinaattori, erityisesti historian ja kotiseutu-tutkimuksen alalla. Tutkimustyön pohjana on puolentoista vuosisadan aikana karttuneet monenlaiset kokoelmat.

Õppijale

Muuseum on maakonna oluline õppekeskus, kelle üks oluline töösuund on mitmekülgne haridustegevus. Igal aastal korraldatakse ligi paarsada õpetusliku kallakuga üritust 3000–4000 inimesele, kelle hulgas on üha enam ka täiskasvanuid. Välja on töötatud ligi paarkümmend noortele ja vanadele mõeldud haridusprogrammi, mida huvilised saavad tellida.

For students

The museum is an important study centre of the county and one of its aims is to provide different kinds of educational activities. A couple of hundred educational events are organized every year for about 3,000–4,000 people and a growing number of these people are adults. About twenty educational programmes have been developed for both younger and older people and can be ordered in the case of interest.

Учащемуся

Музей является важным учебным центром уезда, одно из немаловажных рабочих направлений которого – разносторонняя образовательная деятельность.

Opiskelijalle

Museo on maakunnan tärkeä opintokeskus, jonka eräs tärkeä toimintalinja on monipuolinen koulutustoiminta. Joka vuosi järjestetään lähes kaksisataa opetuksellisen suuntauksen tilaisuutta 3000–4000 henkilölle, joiden joukossa on yhä enemmän myös aikuisia.

События

 • Varajase muusika festival Tallinn feat Reval

  6.varajase muusika festivali Tallinn feat Reval meeskond pakub kontserte ka Kuressaare publikule.   1. detsember kell 17.00 kontsert Kuressaare lossi Kapiitlisaalis Bassanod Londonis Holborne consort Teun Wisse, Thomas Triesschijn ja...
 • Концерт гонгов в замке Курессааре

  17 июля в 19:00 Концерт гонгов в замке Курессааре Музей Сааремаа, Kapiitlisaal Мы рады, что наши гонги буду звучать под арочными сводами средневековогозамка Курессааре с великолепной акустикой. Гонги заполняют...

Выставки

 • Выставка восстания 1919 года теперь в замке Курессааре.

  С 13 января в замке Курессааре будет представлена ​​выставка Сааремааского музейного фонда «Через восстание к свободному государству». Выставка знакомит с историей трагического восстания на Сааремаа, вспыхнувшего в феврале 1919...

Новости

 • Varajase muusika festival Tallinn feat Reval

  6.varajase muusika festivali Tallinn feat Reval meeskond pakub kontserte ka Kuressaare publikule.   1. detsember kell 17.00 kontsert Kuressaare lossi Kapiitlisaalis Bassanod Londonis Holborne consort Teun Wisse, Thomas Triesschijn ja...
 • Мы заботимся о себе и о здоровье ближних!

  Мы хотим предлагать всем посетителям возможность безопасно посетить наш музей. У входа в музей и на кассах есть дезинфицирующее средство для рук; Регулярно очищаем и дезинфицируем наиболее часто используемые...