V Üleriigiline Koidula etluskonkurss täiskasvanutele

26. jaanuaril Aavikute muuseumis