Keskkonnahariduslikud programmid

Hunt see sörkis sooda mööda

Muuseumitunnis räägime  muuseumi hundist  ja huntidest Saaremaal.

 Sihtgrupp: algklassi- ja põhikooli õpilased
Toimumisaeg: kokkuleppel.
Tunni kestvus: u. 45 minutit.
Grupi suurus: kuni 25 őpilast.
Piletihind:2 € őpilane 

Muuseumitunnis räägime loodusosakonna hundist ja ka tema saakloomadest. Arutleme, kas Saaremaale on hunte vaja? Lahendame ristsõna ja  mängime ka rahvamänge. Tunni lõpus on võimalus valmistada endale hundimask.

Info ja registreerimine:
Jürje Koert
Telefon: 45 39671
e-post: jyrje@muuseum.tt.ee

Puud eile täna ja homme

Programmi eesmärk on tutvuda kodumaiste puuliikidega ja puidu kasutamisega. Saada teadmisi puudega seotud organismidest. Teha selgeks, mis on puisniit ja miks me peame seda säilitama. Õppida looduses vaikselt liikuma.

Sihtgrupp: lasteaialapsed,  I kooliaste (1-3 klass)
Toimumiskoht: Mihkli Talumuuseum, Viki küla, Kihelkonna vald
Toimumisaeg: mai, september, oktoober
Tunni kestvus: u. 3 tundi.
Grupi suurus: kuni 25 last.
Programmi hind  55 eurot.

Päevakava:
1. Sissejuhatus ja õpilased jaotatakse  gruppidesse.
2. Õppepäev algab jalutuskäiguga Mihkli Talumuuseumi õuel ja jätkub retkega puisniidul. Saame tuttavaks tavalisemate puude ja põõsastega. Vaatleme , kes elavad puu peal ja keda näeme puu otsas tegutsemas. Saame teada, et puudel kasvavad seened, samblikud ja samblad. Räägime, miks on vaja puid kaitsta. Sügisel vaatame puude ümber kasvavaid seeni. 3. klassi õpilased uurivad iseseisvalt töölehe abil mõnda puud.
3. Puhkepaus – mängud (puude teemalised), kiikumine puust külakiigel ja kerge eine (kuum tee muuseumi poolt).
4. Teeme tutvust muuseumi majades puust esemetega. Saame katsuda ja vaadata, millisest puust midagi vanal ajal valmistati.
5. Lahendame ristsõna ja joonistame puidust ketastele päevamulje (puu või vana ese). Kokkuvõte ja tagasiside.

Info ja registreerimine:
Tiina Ojala
Telefon: 45 46613
e-post: mihkli@muuseum.tt.ee

Savimaja komplekt

Õppevahend keskkonna ja jätkusuutliku arengu valdkonna õppeks.

Sihtgrupp: 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, gümnaasium
Toimumiskoht: Õppevahend laenutatakse kokkulepitud ajaks kooli
Programmi hind  tasuta

Tegemist on projektipõhise õppematerjaliga, mis võimaldab isikliku kogemuse, avastusõppe ja praktilise tegevuse kaudu lõimida nii matemaatika-loodusteadusi kui humanitaaraineid ning rakendada üldõpetuslikke põhimõtteid.

Öko-innovaatiline õppevahend koos väljatöötatud metoodiliste juhenditega võimaldab säästa koolitajatel ja õpetajatel aega komplekssete õppeülesannete planeerimisel ja läbiviimisel. Õppevahend on materjali- ja kulusäästlik ning selle osi on võimalik kergesti asendada ja täiustada ka õppijate, koolitajate ja õpetajate endi poolt.

Õppevahendi kasutamine võimaldab tutvustada nii Eestis kui Euroopas laiemalt kasutatud traditsioonilist halupuude/savi- (cordwood) ja savi-liiva-põhu (cob) ehitustehnikat. Õppevahendi üheks eesmärgiks on tutvustada taastuvaid energiaallikaid. Vahendi juurde on pakutud lihtsad elektriühendused, et panna põlema valgusti ja teostada elektrimõõtmisi, mis võimaldavad luua ning ise läbi teha lihtsaid ja väikese keskkonnakoormusega lahendusi elektri saamiseks.

Teiseks eesmärgiks on seostada insener-tehnilised ainevaldkonnad erinevate riikliku õppekava üldpädevuste ja läbivate teemadega

Õppevahend koos väljatöötatud metoodiliste juhenditega võimaldab säästa koolitajatel ja õpetajatel aega komplekssete õppeülesannete planeerimisel ja läbiviimisel. Õppevahend on materjali- ja kulusäästlik ning selle osi on võimalik kergesti asendada ja täiustada ka õppijate, koolitajate ja õpetajate endi poolt.

Õppevajendi metoodiline juhend

Info ja registreerimine:
Jürje Koert
Telefon: 45 39671
e-post: jyrje@muuseum.tt.ee

Lotte loodusmäng

Sihtgrupp: lasteaed ja 1-3 klass
Toimumiskoht: Õppevahend laenutatakse kokkulepitud ajaks haridusasutusse
Programmi hind  tasuta

Mõõtmetelt suur ja sisult mahukas loodusteemaline interaktiivne Lotte loodusmäng kaasab lapsi ja nende vanemaid üheskoos Eestimaa loodust avastama. Lotte loodusmäng on uue põlvkonna mänguline õppevahend, milles on ühendatud paberkandjal õppematerjal kõrgtehnoloogilise digitaalse mängupliiatsiga, mis muudab staatilise õppevahendi kuulatavaks.

Mäng ise on väga lihtne, veeretad kahte täringut, liigutad suurel mängulaual mängupuuslikke ning muudad mängupliiatsi abiga mängukaardid elavaks, kuulates Lotte häälega esitatud küsimusi ning elukogenenud ja maailmas paljunäinud onu Klausi vastuseid. Lotte loodusmängu üldine eesmärk on leida mängukaardilt õiged piltvastused Lotte poolt esitatud küsimustele ja kontrollida mängupliiatsi abil pakutu õigsust. Küsimusi ja vastuseid on nii kergemaid kui raskemaid, mille vahel valimine toimub mängukaardilt digitaalse mängupliiatsi abiga (raskusastme vahetamine toimub hetkega).

Lotte loodusmäng on kavandatud kompaktse ja kaasaskantava mängukohvrina, milles leiduvad kõik mänguks vajalikud esemed: mängulaud, täringud, nupud, mängukaardid ja digitaalsed mängupliiatsid. Mängukohvrit saab igale poole kaasa võtta, et see sobivas kohas lahti teha ning mängu alustada. Vaja on vaid tublisid mängijaid ja asjalikku mängujuhti.

Mängu küsimused ja vastused aitavad tutvuda Eesti elurikkuse, maastike ja keskkonnasõbraliku eluviisiga, samuti inimese tööde ja tegevustega looduses. Huvi mängu vastu hoiab üleval kaartide rohkus, mängukaarte on palju ja nad hõlmavad mitmeid suuri teemasid: „Veekogud”, „Märgalad”, „Metsad”, „Niidud”, „Põllud ja aiad” ning eraldi teemana „Inimene ja loodus”.

Info ja registreerimine:
Jürje Koert
Telefon: 45 39671
e-post: jyrje@muuseum.tt.ee