Keskkonnahariduslikud programmid

Hunt see sörkis sooda mööda

Muuseumitunnis räägime  muuseumi hundist  ja huntidest Saaremaal.

 Sihtgrupp: algklassi- ja põhikooli õpilased
Toimumisaeg: kokkuleppel 2015 aastal.
Tunni kestvus: u. 45 minutit.
Grupi suurus: kuni 25 őpilast.
Piletihind:1 € őpilane

Muuseumitunnis räägime loodusosakonna hundist ja ka tema saakloomadest. Arutleme, kas Saaremaale on hunte vaja? Lahendame ristsõna ja  mängime ka rahvamänge. Tunni lõpus on võimalus valmistada endale hundimask.

Info ja registreerimine:
Jürje Koert
Telefon: 45 39671
e-post: sirje@muuseum.tt.ee

Puud eile täna ja homme

Programmi eesmärk on tutvuda kodumaiste puuliikidega ja puidu kasutamisega. Saada teadmisi puudega seotud organismidest. Teha selgeks, mis on puisniit ja miks me peame seda säilitama. Õppida looduses vaikselt liikuma.

Sihtgrupp: lasteaialapsed,  I kooliaste (1-3 klass)
Toimumiskoht: Mihkli Talumuuseum, Viki küla, Kihelkonna vald
Toimumisaeg: mai, september, oktoober
Tunni kestvus: u. 3 tundi.
Grupi suurus: kuni 25 last.
Programmi hind  35 eurot.

Päevakava:
1. Sissejuhatus ja õpilased jaotatakse  gruppidesse.
2. Õppepäev algab jalutuskäiguga Mihkli Talumuuseumi õuel ja jätkub retkega puisniidul. Saame tuttavaks tavalisemate puude ja põõsastega. Vaatleme , kes elavad puu peal ja keda näeme puu otsas tegutsemas. Saame teada, et puudel kasvavad seened, samblikud ja samblad. Räägime, miks on vaja puid kaitsta. Sügisel vaatame puude ümber kasvavaid seeni. 3. klassi õpilased uurivad iseseisvalt töölehe abil mõnda puud.
3. Puhkepaus – mängud (puude teemalised), kiikumine puust külakiigel ja kerge eine (kuum tee muuseumi poolt).
4. Teeme tutvust muuseumi majades puust esemetega. Saame katsuda ja vaadata, millisest puust midagi vanal ajal valmistati.
5. Lahendame ristsõna ja joonistame puidust ketastele päevamulje (puu või vana ese). Kokkuvõte ja tagasiside.

Info ja registreerimine:
Tiina Ojala
Telefon: 45 46613
e-post: mihkli@muuseum.tt.ee