Keskkonnahariduslikud programmid

Kes on kivi sees?

Muuseumitund on suunatud lastele vanuses 5 – 7 a.
Toimumiskoht: Kuressaare linna lasteaed vői Kuressaare linnus.

Tunni käigus vaatleme, katsume ja uurime luupide ning mikroskoobiga, kes ja miks on ammustel aegadel kivide sisse sattunud.

Info ja registreerimine: (Programmi on võimalik tellida 2015. aasta lõpuni)
Sirje Azarov
Telefon: 45 57541
e-post: sirje@muuseum.tt.ee

Vaatame Saaremaa sisse

Programmi eesmärk on tutvuda Saaremaa aluspõhja kivimiga – paekiviga ja selles leiduvate kivististega. Arendada silmaringi vaadates paekivi kasutust meie ümber.

Sihtgrupp: pőhikooli – ja gümnaasiumiőpilased.
Toimumisaeg kokkuleppel 2015 aastal.
Tunni kestvus: u. 2 tundi.
Grupi suurus: kuni 25 őpilast.
Piletihind: 1 € őpilane.

Päevakava:
1. Sissejuhatus ja slaidiprogrammi vahendusel tutvumine kivististega ja loomadega, kelle kivistisi meie paekivis leidub. Saame teada, kuidas aluspõhja uuritakse. Vaatleme erinevaid paekivi liike – lubjakivi , dolomiiti, merglit.
2. Määraja abil kivististe määramine. Teadmiste kinnistamiseks teeme kivistisest joonise.
3. Filmi “Saaremaa pangad” vaatamine.
4. Töölehe kaasabil loodusosakonas Saaremaa aluspõhja väljapanekuga tutvumine.
5. Väike ringkäik linnuses e. lossis ja ümbruses vaatamaks dolomiidist ehitamist eri ajastutel.

Kontakt ja registreerimine:
Sirje Azarov
Telefon: 45 57541
e-post: sirje@muuseum.tt.ee

Haruldased taimed Saaremaal

Muuseumitunnis tutvustatakse slaidiprogrammi vahendusel kaitsealuseid taimeliike. Järgneb tutvumine taimedega loodusosakonnas.

Grupi soovitav suurus on mitte üle 25 lapse.
Toimumisaeg kokkuleppel 2015 aastal.
Osalemine muuseumipiletiga.

Kontakt ja registreerimine:
Sirje Azarov
Telefon: 45 57541
e-post: sirje@muuseum.tt.ee

2015. aasta puu, lind ja orhidee

Muuseumitunnis tutvutakse kikkapuu, kukerpuu, viu ja  kärbesõiega.

Sihtgrupp: algklassi-, põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased, täiskasvanud
Toimumisaeg: kokkuleppel 2015 aastal.
Tunni kestvus: u. 45 minutit.
Grupi suurus: kuni 25 őpilast.
Piletihind: 1 € őpilane

Muuseumitunnis tutvutakse kikkapuu, kukerpuu, viu ja kärbesõiega slaidiprogrammi vahendusel. Kikkapuu  on rohkem aiapõõsana tuntud, kukerpuud aga leiab  Saaremaa metsadest tihti. Viusid on kolm liiki ja hiireviu on üsna tuntud kulliline ka  Saaremaal.  Vaatame loodusosakonnas, millistes kooslustes võib neid liike näha ja räägime ka aasta loomast metsseast.

Programmi on vőimalik kooli tellida.

Info ja registreerimine:
Sirje Azarov
Telefon: 45 57541
e-post: sirje@muuseum.tt.ee

Hunt see sörkis sooda mööda

Muuseumitunnis räägime  muuseumi hundist  ja huntidest Saaremaal.

 Sihtgrupp: algklassi- ja põhikooli õpilased
Toimumisaeg: kokkuleppel 2015 aastal.
Tunni kestvus: u. 45 minutit.
Grupi suurus: kuni 25 őpilast.
Piletihind:1 € őpilane

Muuseumitunnis räägime loodusosakonna hundist ja ka tema saakloomadest. Arutleme, kas Saaremaale on hunte vaja? Lahendame ristsõna ja  mängime ka rahvamänge. Tunni lõpus on võimalus valmistada endale hundimask.

Info ja registreerimine:
Sirje Azarov
Telefon: 45 57541
e-post: sirje@muuseum.tt.ee

Saaremaa soodest metsadesse

Muuseumitund loodusosakonnas tutvumaks Saaremaale omaste kooslustega.

Sihtgrupp: pőhikooli őpilased.
Toimumisaeg: kokkuleppel 2015 aastal.
Tunni kestvus: u. 45 minutit.
Grupi suurus: kuni 25 őpilast.
Piletihind: 1 € őpilane

Looduse püsinäitusel tutvutakse erinevate kooslustega. Vaadeldakse soid, niite ja metsi kui elukeskkonda ja neis elavaid organisme.
Tunni lőpus täidetakse töölehte.

Info ja registreerimine:
Sirje Azarov
Telefon: 45 57541
e-post: sirje@muuseum.tt.ee

 

Saaremaa  rändrahnud – pärand jääaegadest.

Programmi eesmärk on tutvuda Saaremaa suuremate ja kaitsealuste  rändrahnudega.  

Sihtgrupp: algklassi-, põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased, täiskasvanud.
Toimumisaeg: kokkuleppel. (Programmi on võimalik tellida 2015. aasta lõpuni)
Tunni kestvus: u.  1 tund
Grupi suurus: kuni 25 inimest.
Piletihind: 1 € inimene.

1. Sissejuhatus ja slaidiprogrammi vahendusel tutvumine Saaremaa suuremate  rändrahnudega. Saame teada, milliste mõõtmetega  on need rahnud ja kuidas siia sattunud. Meenutame Suure Tõllu lugusid, mis kividega seotud.

2. Väike ristsõna teadmiste kinnistamiseks.

Programmi on võimalik muuseumist välja tellida.

Kontakt ja registreerimine:
Sirje Azarov
Telefon: 45 57541
e-post: sirje@muuseum.tt.ee

Puud eile, täna ja homme

Programmi eesmärk on tutvuda kodumaiste puuliikidega ja puidu kasutamisega. Saada teadmisi puudega seotud organismidest. Teha selgeks, mis on puisniit ja miks me peame seda säilitama. Õppida looduses vaikselt liikuma.

Sihtgrupp: lasteaialapsed,  I kooliaste (1-3 klass)
Toimumiskoht: Mihkli Talumuuseum, Viki küla, Kihelkonna vald
Toimumisaeg: mai, september, oktoober
Tunni kestvus: u. 3 tundi.
Grupi suurus: kuni 25 last.
Programmi hind  35 eurot.

Päevakava:
1. Sissejuhatus ja õpilased jaotatakse  gruppidesse.
2. Õppepäev algab jalutuskäiguga Mihkli Talumuuseumi õuel ja jätkub retkega puisniidul. Saame tuttavaks tavalisemate puude ja põõsastega. Vaatleme , kes elavad puu peal ja keda näeme puu otsas tegutsemas. Saame teada, et puudel kasvavad seened, samblikud ja samblad. Räägime, miks on vaja puid kaitsta. Sügisel vaatame puude ümber kasvavaid seeni. 3. klassi õpilased uurivad iseseisvalt töölehe abil mõnda puud.
3. Puhkepaus – mängud (puude teemalised), kiikumine puust külakiigel ja kerge eine (kuum tee muuseumi poolt).
4. Teeme tutvust muuseumi majades puust esemetega. Saame katsuda ja vaadata, millisest puust midagi vanal ajal valmistati.
5. Lahendame ristsõna ja joonistame puidust ketastele päevamulje (puu või vana ese). Kokkuvõte ja tagasiside.

Info ja registreerimine:
Sirje Azarov, Tiina Ojala
Telefon: 45 57541, 45 46613
e-post: sirje@muuseum.tt.ee, mihkli@muuseum.tt.ee