Haridusprogrammid põhikoolile

Programmide info ja registreerimine:

Jürje Koert
Telefon: 5397 6808
e-post:  jyrje.koert@saaremaamuuseum.ee


Viikingid retkelFoto autor: Fotopuu

Sihtgurpp: 5.- 8. klass

Grupi suurus: kuni 24 õpilast
Tunni kestus: 90 minutit
Aeg: E–R, kellaaeg kokkuleppeline
Pileti hind: 6 €  õpilane

Muuseumitund on seotud näitusega „Viikingid enne viikingeid”

Muuseumitunnis uurime Saaremaal, Salmel lahingutegevuses langenud ja sinna maetud viikingite elu, tegevusi ja uskumusi.

Otsime koos noortega vastuseid küsimustele: Kes olid viikingid enne viikingeid? Miks nad võisid võtta ette merereisi Saaremaale? Millesse nad uskusid ja kuidas see usk mõjutas nende eluvalikuid? Millised olid viikingite matusekombed? Kas viikingid päriselt ka kandsid sarvedega kiivreid? Lisaks arutleme, miks peab erinevatest maapõuest avastatud leidudest teada andma ning mis juhtub, kui seda ei tehta.

Rühmatööna peavad noored meelde tuletama näitusel kuuldu ja nähtu ning valmis seadma viikingite laagri.


Müstiline muuseumUurijale

Sihtgrupp: Põhikooli II aste

Toimumiskoht: Vahtkonnamaja õppeklass (Lossihoov 1)

Tunni kestus: 45 min
Aeg: E–R, kellaaeg kokkuleppeline
Pileti hind: 4 €  õpilane

Mõned esemed tunduvad esmavaatlusel tähtsusetud, kuid tegelikult  kannavad need endas edasi väga olulist infot meie ajaloo kohta.  Mis muudab lihtsa eseme muuseumi jaoks väärtuslikuks?  Mis on peidus muuseumi varasalvedes? Mis tööd teevad inimesed muuseumis?

Kõikidele nendele küsimustele saab vastuse muuseumitunnis, mis tutvustab ühte olulist ajalooallikat: muuseumit.Tunni jooksul tutvume erinevate ametite ja töödega muuseumi, uurime kus ja kuidas muuseum oma varasid hoiab ning proovime natuke kätt ka uurijatena.

Programm toetab ajaloo ainekava põhikooli II astmes.

 


Põnev loomariik Saaremaal

Sihtgrupp: 4.– 6. klasside õpilased

Toimumiskoht: Kuressaare linnus, loodusosakond

Tunni kestus: 90 min
Aeg: E–R, kellaaeg kokkuleppeline
Pileti hind: 120 € grupp (maksimaalselt 26 õpilast)

Muuseumi loodusosakonna püsinäitusel tutvume huvitavamate loomade ja lindudega. Saame tuttavaks nende eluviisi ja elupaigaga. Püüame eristada neid häälte järgi. Saame teada kuidas tunda looduses nende tegevusjälgi. Täidame töölehte, et kinnistada teadmisi.

Meetodid: vaatlus, vestlus, töölehe täitmine.

Programm toetab II kooliastme loodusõpetuse õppekava (organismid ja elupaigad, organismide rühmad ja kooselu, elu mitmekesisus, Läänemeri elukeskkonnana).


Looduse mitmekesisus Saaremaal

Sihtgrupp: 4.– 6. klasside õpilased

Toimumiskoht: Kuressaare linnus, loodusosakond

Tunni kestus: 90 min
Aeg: E–R, kellaaeg kokkuleppeline
Pileti hind: 120 € grupp (maksimaalselt 26 õpilast)

Muuseumi loodusosakonna püsinäitusel õpime tundma erinevaid kooslusi Saaremaal. Tutvume kooslustes elavate liikidega. Rühmatööna iseloomustame erinevaid elukeskkondi (mets, Läänemeri, soo) . Arutleme, kuidas säilitada looduse mitmekesisust Saaremaal.

Programm toetab II kooliastme loodusõpetuse õppekava ( elu mitmekesisus, vesi kui elukeskkond, soo elukeskkonnana, mets elukeskkonnana, Läänemeri elukeskkonnana)

Meetodid: vaatlus, vestlus, rühmatöö, analüüs, arutelu
 


Seltsis segasem

Sihtgrupp: 6.– 9. klasside õpilased

Toimumiskoht: Johannes ja Joosepi Majamuuseum (Vallimaa 7, Kuressaare)

Tunni kestus: u 90 min
Aeg: E–R, kellaaeg kokkuleppeline
Pileti hind: 4 €  õpilane

Käesolev haridusprogramm vaatleb rahvuslikku ärkamisaega Eestis läbi Kuressaare Eesti Seltsi kujunemise. Seltsist on välja kasvanud tänaseks olulised kultuuriasutused Kuressaares, seltsi arvukad maakondlikud haruseltsid on olnud sealse kultuurielu edendajaks.

Muuseumitund jaguneb kolmeks osaks:
1) ülevaade KES´i tekkimise taustast, tegevustest ja olulisusest;
2) õpilasmeeskondade loovtöö tuginedes äsja õpitule;
3) loovtöö esitamine, õpitu kinnistamine.
 

Programm toetab ajaloo ainekava põhikooli III astmes.


Gottfriedist Magnuseni

Sihtgrupp: 7.– 9. klasside õpilased

Toimumiskoht: Kuressaare linnus

Tunni kestus: 90 min
Aeg: E–R, kellaaeg kokkuleppeline
Pileti hind: 4 €  õpilane

Keskaegset elu tutvustav tund aitab õpilastele luua seoseid ajaloo ja neile tuttava keskkonna vahel. 

Tunni käigus tutvutakse ühe olulise osaga Kuressaare linnuse värvikast ja pikast ajaloost. Tutvutakse keskaegsete ruumide otstarbega, räägitakse söögist, moest ja muusikast.  Rühmatöö abil saadakse ülevaade keskaegsest kunstist ja kirjandusest.

Programm toetab ajaloo ainekava põhikooli III astmes.
 


Otsime aardeid

Tegemist on lőbusa orienteerumismänguga, mille käigus otsime lossist ja lossi ümbrusest 14 väiksemat ja suuremat “aaret”.

Sihtgrupp: kőik huvilised alates 7. eluaastast

Toimumiskoht: Kuressaare linnus

Toimumisaeg: K–R 11.00 – 17.00 (kellaaeg kokkuleppel)
Mängu kestvus: kuni 1,5 tundi
Hind: 2 € igalt osavőtjalt (lisandub muuseumi sooduspileti hind)

Tegemist on lőbusa orienteerumismänguga, mille käigus otsime lossist ja lossi ümbrusest 14 väiksemat ja suuremat “aaret”.

Mäng toimub kolmeliikmelistes gruppides. Iga grupp saab juhendi, mille järgi liikuda ja aardeid otsida ning ristsőnamőistatust lahendada.

Kaasa vőtta paras annus mängulusti ja rőőmsat meelt!
 


Savimaja komplekt

Sihtgrupp:  7-9 kl III kooliaste, gümnaasium
Toimumiskoht: Õppevahend laenutatakse kokkulepitud ajaks kooli
Programmi hind:  tasuta

Õppevahend keskkonna ja jätkusuutliku arengu valdkonna õppeks.

Tegemist on projektipõhise õppematerjaliga, mis võimaldab isikliku kogemuse, avastusõppe ja praktilise tegevuse kaudu lõimida nii matemaatika-loodusteadusi kui humanitaaraineid ning rakendada üldõpetuslikke põhimõtteid.

Öko-innovaatiline õppevahend koos väljatöötatud metoodiliste juhenditega võimaldab säästa koolitajatel ja õpetajatel aega komplekssete õppeülesannete planeerimisel ja läbiviimisel. Õppevahend on materjali- ja kulusäästlik ning selle osi on võimalik kergesti asendada ja täiustada ka õppijate, koolitajate ja õpetajate endi poolt.

Õppevahendi kasutamine võimaldab tutvustada nii Eestis kui Euroopas laiemalt kasutatud traditsioonilist halupuude/savi- (cordwood) ja savi-liiva-põhu (cob) ehitustehnikat. Õppevahendi üheks eesmärgiks on tutvustada taastuvaid energiaallikaid. Vahendi juurde on pakutud lihtsad elektriühendused, et panna põlema valgusti ja teostada elektrimõõtmisi, mis võimaldavad luua ning ise läbi teha lihtsaid ja väikese keskkonnakoormusega lahendusi elektri saamiseks.

Teiseks eesmärgiks on seostada insener-tehnilised ainevaldkonnad erinevate riikliku õppekava üldpädevuste ja läbivate teemadega

Õppevahend koos väljatöötatud metoodiliste juhenditega võimaldab säästa koolitajatel ja õpetajatel aega komplekssete õppeülesannete planeerimisel ja läbiviimisel. Õppevahend on materjali- ja kulusäästlik ning selle osi on võimalik kergesti asendada ja täiustada ka õppijate, koolitajate ja õpetajate endi poolt.

Õppevajendi metoodiline juhend

 


Kas tunned Kuressaare linnaparki?

Tegemist on nutimänguga keskkonnas avastusrada.ee, mis viib jalutuskäigule ümber Kuressaare kindluse.

Jalutuskäigu jooksul saab teadmisi Kuressaare linnapargi ja selle lähiümbruse kohta.

Mängu läbimiseks on vajalik:

  • täis akuga mobiilse internetiga nutiseade
  • sisse peab olema lülitatud asukoha määramine
  • ilmastikule vastav riietus

Mängu soovitame alustada Kuursaali eest.

Kiirlink mängu alustamiseks: Kas tunned Kuressaare linnaparki?

NB! Kui õpetaja soovib klassi tulemuste kohta tagasisidet, siis tuleb kindlasti sellest eelnevalt teada anda

 


Programmide info ja registreerimine:

Jürje Koert
Telefon: 5397 6808
e-post: jyrje.koert@saaremaamuuseum.ee