Haridusprogrammid Johannes ja Joosep Aaviku Majamuuseumis

KURESSAARE EESTI SELTS 

Sihtgrupp: 3.–12. klass / Tunni sisu raskusaste on kohandatud vastavalt kooliastmele.
Tunni kestus: 60 min
Aeg: E–R, kellaaeg kokkuleppeline
Pileti hind: 1 €  õpilane

Käesolev haridusprogramm on pühendatud Kuressaare Eesti Seltsi ajaloole. Seltsist on välja kasvanud tänaseks olulised kultuuriasutused Kuressaares, seltsi arvukad maakondlikud haruseltsid on olnud sealse kultuurielu edendajaks.

Muuseumitund jaguneb kolmeks osaks:
1) ülevaade KES´i tegevusest, võtmeisikutest ja olulisusest;
2) õpilasmeeskondade loovtöö tuginedes äsja õpitule;
3) loovtöö esitamine, õpitu kinnistamine.

Info ja registreerimine:

Jürje Koert
Telefon: 45 39671
jyrje@muuseum.tt.ee

 


VALSAD, VIIUL JA MÕNOS KODO

Sihtgrupp: algklasside õpilased ja koolieelikud

Grupi suurus: kuni 28 last
Tunni kestus: 60 min
Aeg: K–R, kellaaeg kokkuleppeline
Pileti hind: 1 €  õpilane

Tunnis räägime, kui olulised on emakeel ja kodu, kes oli maailmakuulus saarlane Johannes Aavik ja millega ta tegeles. Mängime sõnamänge ning tutvume toredate sõnadega, mille Johannes Aavik on välja mõelnud ja eesti keelde toonud. Teeme tutvust ka Saaremaa murdekeelega.

Info ja registreerimine:

Jürje Koert
Telefon: 45 39671
jyrje@muuseum.tt.ee

 


JOHANNES AAVIK JA KEELEUUENDUSE LÕPMATA KURV

Sihtgrupp: põhikool ja gümnaasium

Tunni kestus: 60 min
Aeg: K–R, kellaaeg kokkuleppeline
Pileti hind: 1 € õpilane

Muuseumitunnis teeme tutvust siinsete kunagiste majaelanikega – keeleteadlase Johannes Aaviku ja tema onupoja, kultuuritegelase Joosep Aavikuga. Räägime ka lähemalt linnakodaniku eluolust 20. sajandi algupoolel, mille heaks näiteks muuseumi interjöör on.

Põhjalikumalt peatume Johannes Aaviku elutööl eesti keele uuendajana, mis oma ulatuselt ja mõjult oli ainulaadne kogu maailmas. Ärgitame õpilasi ka ise keelega mängima ja keeleloomet katsetama. Kuuleme lähemalt Saaremaa murdekeelest.

Info ja registreerimine:

Aavikute Majamuuseum
 Telefon: 45 57583