Õppijale

ÕppijaleMuuseum on maakonna oluline õppekeskus, kelle üks oluline töösuund on mitmekülgne haridustegevus.

Igal aastal korraldatakse ligi paarsada õpetusliku kallakuga üritust 3000–4000 inimesele, kelle hulgas on üha enam ka täiskasvanuid. Välja on töötatud ligi paarkümmend noortele ja vanadele mõeldud haridusprogrammi, mida huvilised saavad tellida.

Programmide läbi viimisel oleme paindlikud ning valmis muutma nii tegevuste kestvust kui raskusastet vastavalt tellija soovile. Kõik pakutavad haridusprogrammid sobivad ka hariduslike erivajadustega lastele ja noortele.

Järjekindlalt korraldatakse õppeekskursioone, vestluspärastlõunaid huvitavate inimestega, ajalooliste filmide linastusi ja koolide muuseumipäevi.

Peale selle on muuseumitöötajad hinnatud lektorid ja publitsistid.

 

2021. aastal on Saaremaa valla koolide õpilasgruppidele muuseumi haridusprogrammides osalemine TASUTA.

Projekti toetab Saaremaa vald korralduse nr 2-3/26 „Saaremaa valla 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“ alusel.

 

Ajavahemikul 1.06 – 31.08.2020 toimus SA Saaremaa Muuseumi ja Kuressaare Avatud Noortekeskuse “Noortejaam” ühisprojekt Saaremaa Muuseumiampsud, mida toetas Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing projektikonkursi „Raamatukogud-muuseumid-noored“ raames. Projekti kokkuvõte asub SIIN.