Õppijale

ÕppijaleMuuseum on maakonna oluline õppekeskus, kelle üks oluline töösuund on mitmekülgne haridustegevus.

Igal aastal korraldatakse ligi paarsada õpetusliku kallakuga üritust 3000–4000 inimesele, kelle hulgas on üha enam ka täiskasvanuid. Välja on töötatud ligi paarkümmend noortele ja vanadele mõeldud haridusprogrammi, mida huvilised saavad tellida.

Järjekindlalt korraldatakse õppeekskursioone. vestluspärastlõunaid huvitavate inimestega, ajalooliste filmide linastusi ja koolide muuseumipäevi.

Peale selle on muuseumitöötajad hinnatud lektorid ja publitsistid.

 

 

 

 

 

 

 

Ajavahemikul 1.06 – 31.08.2020 toimus SA Saaremaa Muuseumi ja Kuressaare Avatud Noortekeskuse “Noortejaam” ühisprojekt Saaremaa Muuseumiampsud, mida toetas Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing projektikonkursi „Raamatukogud-muuseumid-noored“ raames. Projekti kokkuvõte asub SIIN.

                                                                           

 

 

2018/19 õppeaastal on Saaremaa valla koolide õpilasgruppidel võimalik TASUTA osaleda Saaremaa Muuseum SA haridusprogrammides.

 

Projekti toetab Saaremaa vald otsuse “Saaremaa valla huvihariduse ja huvitegevuse 2018. aasta kava kinnitamine” alusel.