Finantsjuht

SA Saaremaa Muuseum otsib oma meeskonda professionaalset ja avatud mõtlemisega

FINANTSJUHTI

Vajalikud eeldused:

 • majandusalane kõrgharidus;
 • finantsalane töökogemus, eelistatult avalikus sektoris;
 • hea analüüsivõime ja oskus näha numbrite taga suurt pilti;
 • hea suhtlemis- ja argumenteerimisoskus;
 • süsteemsus ja korrektsus;
 • raamatupidamistarkvara PMen kasutamise oskust.

Hindame veel järgmisi oskusi:

 • tuua organisatsiooni arengule väärtust läbi tulemuspõhise finantsjuhtimise;
 • orienteeritust tulemuslikkusele ja efektiivsusele;
 • kogemust ja oskusi luua tulemuslikkuse mõõtmise süsteeme.

Tööülesanded:

 • sihtasutuse raamatupidamisalase tegevuse korraldamine;
 • koostöös juhatuse liikme ja osakondade juhtidega muuseumi tegevuspõhise finantsplaani ja eelarve koostamine;
 • juhatuse liikme ning osakonna juhtide varustamine asutuse juhtimiseks vajaliku finantsalase informatsiooniga ning ettepanekute tegemine organisatsiooni tulemuslikumaks ja efektiivsemaks juhtimiseks;
 • töötajate nõustamine finantsarvestust ning eelarvet puudutavates küsimustes;
 • eelarveliste vahendite kasutamise kontrolli ja aruandluse eest vastutamine, kulujuhtimise korra väljatöötamine ja rakendamine;
 • eelarveliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise jälgimine;
 • raamatupidamise aruandluse teostamine;
 • raamatupidamise siseeeskirjade koostamine ja nende rakendamine vastavuses seadusandlusega;
 • arengukava planeerimisprotsessis ja koostamises osalemine;
 • eelarve täitmise kohta aruandluse koostamine juhatuse liikmele ja nõukogule;
 • raamatupidamise saldoandmike ja aastaaruannete koostamine;
 • väljamaksete arvestamine ja teostamine, edastamine E-riigikassasse;
 • nõuetekohase finantsdokumentatsiooni formeerimine ja arhiivi üleandmine;
 • Euroopa Liidu struktuurifondide operatiivsüsteemis finantsisti kohustuste (sh maksetaotluste finantskontrolli) täitmine.

Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja rutiinivaba tööd;
 • meeldivat töökeskkonda ajaloolises miljöös;
 • võimalust panustada asutuse finantsjuhtimise süsteemi loomisesse;
 • võimalust olla kultuuri keskel.

Kandideerimiseks palume esitada CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 21. detsembriks 2018. aastal  aadressile muuseum@muuseum.tt.ee või Lossihoov 1, Kuressaare, 93810).

Lisainfo: Rita Valge, juhatuse liige (rita@muuseum.tt.ee 5145558).