Eesti Vabariik 2010 – 2013

 • 2010, 06.30.– toimus Kuressaare kindluse restaureerimis- ja konserveerimistööde alustamise pidulik avaüritus.
 • 2010 – linnuses ja Lossihoovis toimusid X Kuressaare lossi päevad.
 • 2010 – muuseumi toimetiste 4. väljaandena ilmus Piret Hiie raamat “1919. aasta mäss Muhu- ja Saaremaal”.
 • 2010 – kapitaalselt remonditi kindluse vabaőhuürituste abihoone ja laiendati seda.
 • 2011, 13.05.– pidulikult avati neljas saalis paiknev püsinäitus “Saaremaa aastail 1950–94”.
 • 2011, august – ilmus “Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat 2009–2010” – kümnes omataoline.
 • 2011, 23.09. – pidulikult avati lõunabastioni Püssirohukeldris paiknev 1941. aasta Kuressaare massimõrva käsitlev püsinäitus ja toimus vastavateemaline teaduslik konverents (koostöös Eesti Mälu Instituudiga).
 • 2012, 8.03. – Angla Pärandkultuuri Keskuses avati pidulikult muuseumi kogudest koostatud püsinäitus “Pildikesi Karja kihelkonnast”.
 • 2012, märts–mai – linnuses eksponeeriti Saaremaa majandust tutvustav suurnäitus “Made in Saaremaa. Vol. 2”.
 • 2012, 19. 10 – linnuses esietendus Kuressaare Linnateatri linnuse ajalool põhinev lavastus “Mündi lõhn” (autor Piret Rauk, lav. Aarne Mägi).
 • 2012, oktoober – muuseumi toimetiste 7. väljaandena ilmus Priit Kivi uurimus “Kuressaare linnavõim ja selle kandjad 1918–1940”.
 • 2012, detsember – USA väikekirjastuse “Lakeshore Press” väljaandel ilmus Endel Püüa raamatu “Punane terror Saaremaal 1941. aastal” (2006) tõlge inglise keelde (“Red Terror on Saaremaa 1941”).
 • 2012 – muuseumi filiaal Eemu tuulik anti üle Muhu vallale ning Korsi talu ja Ruhnu muuseum Rannarootsi muuseumile.
 • 2013, 19.04. – lõpetati Kaarma kiriku vana altari paigaldamine linnuse kabelisse (altarikapp koos tiibadega paigaldati 14.11.2012).
 • 2013, 7.05. – pidulikult avati suur ülevaatenäitus “Kuressaare – 450”.
 • 2013, 10.09. – linnust ja muuseumi külastas Tema Pühadus patriarh Bartolomeus.
 • 2013, 18.10. – Põhjabastioni flangil avati ajaloolist suurtükipositsiooni installatsioon.
 • 2013 – ilmusid “Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat 2011–2012” ja (koostöös kirjastusega “Argo”) fotoalbum “Vana Saaremaa. Ehitised ja inimesed”.