Eesti Vabariik 2010 – 2017

 • 2010, 06.30.– toimus Kuressaare kindluse restaureerimis- ja konserveerimistööde alustamise pidulik avaüritus.
 • 2010 – linnuses ja Lossihoovis toimusid X Kuressaare lossi päevad.
 • 2010 – muuseumi toimetiste 4. väljaandena ilmus Piret Hiie raamat “1919. aasta mäss Muhu- ja Saaremaal”.
 • 2010 – kapitaalselt remonditi kindluse vabaőhuürituste abihoone ja laiendati seda.
 • 2011, 13.05.– pidulikult avati neljas saalis paiknev püsinäitus “Saaremaa aastail 1950–94”.
 • 2011, august – ilmus “Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat 2009–2010” – kümnes omataoline.
 • 2011, 23.09. – pidulikult avati lõunabastioni Püssirohukeldris paiknev 1941. aasta Kuressaare massimõrva käsitlev püsinäitus ja toimus vastavateemaline teaduslik konverents (koostöös Eesti Mälu Instituudiga).
 • 2012, 8.03. – Angla Pärandkultuuri Keskuses avati pidulikult muuseumi kogudest koostatud püsinäitus “Pildikesi Karja kihelkonnast”.
 • 2012, märts–mai – linnuses eksponeeriti Saaremaa majandust tutvustav suurnäitus “Made in Saaremaa. Vol. 2”.
 • 2012, 19. 10 – linnuses esietendus Kuressaare Linnateatri linnuse ajalool põhinev lavastus “Mündi lõhn” (autor Piret Rauk, lav. Aarne Mägi).
 • 2012, oktoober – muuseumi toimetiste 7. väljaandena ilmus Priit Kivi uurimus “Kuressaare linnavõim ja selle kandjad 1918–1940”.
 • 2012, detsember – USA väikekirjastuse “Lakeshore Press” väljaandel ilmus Endel Püüa raamatu “Punane terror Saaremaal 1941. aastal” (2006) tõlge inglise keelde (“Red Terror on Saaremaa 1941”).
 • 2012 – muuseumi filiaal Eemu tuulik anti üle Muhu vallale ning Korsi talu ja Ruhnu muuseum Rannarootsi muuseumile.
 • 2013, 19.04. – lõpetati Kaarma kiriku vana altari paigaldamine linnuse kabelisse (altarikapp koos tiibadega paigaldati 14.11.2012).
 • 2013, 7.05. – pidulikult avati suur ülevaatenäitus “Kuressaare – 450”.
 • 2013, 10.09. – linnust ja muuseumi külastas Tema Pühadus patriarh Bartolomeus.
 • 2013, 18.10. – Põhjabastioni flangil avati ajaloolist suurtükipositsiooni installatsioon.
 • 2013 – ilmusid “Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat 2011–2012” ja (koostöös kirjastusega “Argo”) fotoalbum “Vana Saaremaa. Ehitised ja inimesed”.
 • 2014, 15.05. – toimus linnuse restaureeritud nooltekoja pidulik taasavamine.
 • 2014, mai – linnuses avati uus muuseumipood.
 • 2014, 6.06. – esitleti muuseumi toimetiste 8. väljaandena ilmunud Johannes Aaviku “Päevaraamatut 1916–1929”.
 • 2014, 25.09. – linnuses toimus teaduslik konverents “Põgenemised ja äraviimised. (Saaremaa inimkaotused 1944. a. sügisel.)”.
 • 2014, september – muuseumi austerlannast praktikantdi Melanie Pilati näitus “Elusad saared. Elus Saaremaa” võitis Narvas muuseumide festivali näituste võistlusel II auhinna ja “Õpetajate Lehe” eripreemia. Mais 2015 pälvis M. Pilat näituse koostamise eest konkursil “Keskkonnakäpp” laureaaditiitli “Innukas innovaator 2015”.
 • 2014, oktoober – lõpetati Mihkli Talumuuseumi tuuliku restaureerimine.
 • 2014, 5.12. – suri muuseumi ekspositsiooniosakonna juhataja Külli Rikas. Sünd. 17.06.1955.
 • 2014, detsember – Olavi Pesti valiti teose “Johannes Aavik. Päevaraamat 1916–1929. Saaremaa muuseumi toimetised. 8.” koostamise eest Eesti muuseumide aasta teadusauhinna nominendiks.
 • 2015, 25.04. – suri muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhataja Raul Salumäe. Sünd. 28.10.1960.
 • 2015, 18.09.  – linnuses toimus Saaremaa Muuseumi 150. aastapäeva aktus.
 • 2015, 19.–21.11. – Mihkli talumuuseumis toimusid eesti mängufilmi „November“ võtted.
 • 2015, 20.11. – linnuses toimus teaduslik konverents „Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine. Konserveerimis- ja restaureerimistööd“ ja arendusprojekti pidulik lõpetamine.
 •  2015, detsember – Saaremaa ettevõtjad valisid kindluse arendusprojekti elluviimise Aasta teoks majanduses, turismiasjalised muuseumi 2015. a. parimaks turismiarendajaks, Kuressaare linn Aasta teoks.
 •  2016, jaanuar – Kuressaare kindluse arendusprojekti juht Tõnu Sepp valiti Eesti Aasta muinsuskaitsjaks muuseumis 2015.
 •  2016, 19.01. – toimus Aavikute majamuuseumi põhjalikult remonditud hoone ja uuendatud ekspositsiooni avamine.
 •  2016, mai – juuni – kindluse vallikraavid puhastati mudast ja täideti uuesti veega.
 •  2016, 2.06. – linnuses esitleti monograafiat “Kastellist kindluseks. Kuressaare linnuskindluse ehituslugu uute väliuuringute valguses. (Saaremaa muuseumi toimetised, 9.)”
 •  2016, 23.09. – 1941. aasta kommunistliku terrori ohvrite memoriaali juures toimus veretöö 75. aastapäeva puhul mälestusüritus.
 •  2016 – Saare Maa-arhiivi vabanenud hoone taotleti muuseumile ja võeti kasutusele fondihoidlatena.
 •  2017, 27.01. – monograafia “Kastellist kindluseks” pälvis Eesti muuseumide 2016. aasta teadusauhinna trükiste kategoorias.