Eesti Vabariik 1991 – 2009

 • Ajalugu - II Eesti Vabariik1991 – kehtestati ja valmistati muuseumi uus pitsat.
 • 1991 – endiselt sőjakomissariaadilt vőeti vastu hilisem kantseleihoone.
 • 1991 – Pöide kirik anti üle EELK Saaremaa praostkonna käsutusse.
 • 1991 – linnuse kirdetiiva keldris avati raidkivide püsinäitus / avafond
 • 1991 – demonteeriti V. Kingissepa Memoriaalmuuseumi pőhiekspositsioon.
 • 1991 – koostati ingliskeelne ülevaatenäitus “Saaremaa. Mere ja pőllu vahel” ning eksponeeriti see kahes Soome muuseumis (hiljem ka Taani muuseumides). See oli muuseumi esimene näitus välismaal.
 • 1991 – muuseumi tellimusel valmis ajalooline dokumentaalfilm “Saaremaal sada imeta” (reţ. Karl Kello).
 • 1991 – lőpetati Aavikute Majamuuseumi hoonete kapitaalremont.
 • 1991 – restaureeriti Mihkli TM rehemaja roogkatus.
 • 1992, 1.01 – V. Kingissepa Memoriaalmuuseum reorganiseeriti Saare Arhiivraamatukoguks ja Linnakodaniku Muuseumiks (moodustasid ühe filiaali).
 • 1992 – kőik Lossihoovis asuvad hooned vőeti muuseumi bilanssi.
 • 1992 – vőeti kasutusele spetsiaalse kujundusega muuseumipiletid.
 • 1992 – Eemu tuuliku juurde paigutati veskite ajalugu ja ehitust tutvustav stend.
 • 1992 – raamatu- ja perioodikakogud ning kodu-uurimused paigutati ümber Arhiivraamatukogu hoidlatesse. Samasse deponeeriti osa kollektsionäär Juhan Saare raamatukogust (tagastati omaniku nőudmisel 1995. a.).
 • 1992, 18.06. – pidulikult avati uued filiaalid – Johannes ja Joosep Aaviku Majamuuseum ning Saare Arhiivraamatukogu.
 • 1992 – linnuse 8 saalis toimusid rahvusvahelise fotofestivali näitused.
 • 1992 – ilmus värvitrükis eesti- ja ingliskeelne buklett “Mihkli Talumuuseum”.
 • 1992 – restaureeriti Mihkli TM elumaja roogkatuse pőhjakülg ja lőpetati rehemaja restaureerimine.
 • 1993 – linnuse kolmes keldrisaalis avati loodusosakonna uus ekspositsioon.
 • 1993 – ilmus esimene “Saaremaa Muuseumi kaheaastaraamat”
 • 1993 – linnuses toimus Saaremaalt pärinevate baltisakslaste kokkutulek “Oeseltage-93”.
 • 1993, mai – avati muuseumipood, juunis Tornikohvik.
 • 1993 – Mihkli TM-s restaureeriti nelja kőrvalhoone roogkatused ja nn. ratastemaja.
 • 1993 – kogu Kuressaare kindluse territoorium vőeti muuseumi hooldada ja alustati vősa ja liigsete puude eemaldamist vallidelt ja bastionidelt.
 • 1993 – humanitaarabi korras saadi esimene personaalarvuti (järgmine osteti 1995).
 • 1994 – lőppes muuseumi uue kantseleihoone kapitaalremont ja juunis vőeti see kasutusele. Endine kantseleihoone ehitati ümber fondihoidlaks ja paigutati sinna osa kogusid.
 • 1994 – linnuse keskküttesüsteem ühendati linna tsentraalküttega.
 • 1994, 13.06 – tulekahjus hävisid Mihkli TM tuuliku varemed.
 • 1995, 17.02. – koos muuseumi 130. aastapäeva tähistamisega avati pidulikult uus kantselei- ja hoidlahoone.
 • 1995, 22.07.–13.08. – linnuse 20 ruumis toimusid Saaremaa biennaali “Ajaloo vabrik / Fabrique d’Histoire” näitused jm. üritused.
 • 1995, 5.08. – Saaremaal ametlikul visiidil viibinud president Lennart Meri külastas linnust ja kindlust.
 • 1995 – lőpetati linnuse tsentraalse kanalisatsiooni ning seda linnaga ühendava survetrassi ja veevärgi ning ülepumpamisjaama väljaehitamine; rajati seni keskkütteta hoonete soojustrass.
 • 1995 – ehitati uus garaažihoone ja muuseumihoonete piirdeaed.
 • 1996 – muuseum läks Kultuuriministeeriumi otsealluvusest Saare Maavalitsuse haldusalasse.
 • 1996 – ilmus muuseumi töötajate aktiivsel osalusel koostatud koguteos “Saaremaa Ühisgümnaasium 1865 – 1995”.
 • 1996 – restaureeriti Mihkli TM elumaja ja kujundati pőhjalikult ümber ekspositsioon.
 • 1996 – lőpetati kantseleihoone keldrite kogude hoidlaks ümberehitamine ja sisustamine ning koliti sinna etnoloogiliste puuesemete kogu.
 • 1996 – alustati Saaremaa kultuuriloolise videoarhiivi koostamist.
 • 1996 – lőpetati kindluse pőhjabastionit linnapargiga ühendava jalakäijate silla ehituse pőhitööd ja väravakäigu restaureerimine ning avati kindluse vanim sissepääs külastajaile.
 • 1997 – koostati ja kinnitati muuseumi uus pőhimäärus.
 • 1997 – ehitati ümber Suurtükitorni fondihoidla sisustus ning koliti sinna vanas fondihoidlas (praegune töökojahoone) paiknenud esemed. (I korrusele ehitati uued riiulid järgmisel aastal.)
 • 1997 – Kuressaare linnuses ja kindluse hoovis toimusid II Saaremaa biennaali “Invasioon” näitused jm. üritused.
 • 1997 – alustati linnuse katuse kapitaalremonti (lőpetati 2001. a).
 • 1997 – lőpetati kindluse pőhjabastioni restaureerimine ja haljastamine ning 31.10. toimus selle ja jalakäijate silla pidulik avamine.
 • 1997 – vőeti kasutusele Kuressaare linnuse eripostitempel.
 • 1998 – lőppes kőigi Lossihoovi hoonete faktiline üleandmine muuseumile ning teenindusmaa (kogu kindluse hoov koos vallide ja bastionidega) vormistamine.
 • 1998 – avati Ruhnu Muuseumi uus ekspositsioon. Enamik kogudest koliti endise Korsi talu laudahoones ja aidas asuvatesse ajutistesse hoidlatesse.
 • 1998 – algas museaalide sisestamine arvutiprogrammi KVIS.
 • 1998 – koostöös Kaitseliidu Saaremaa Malevaga korraldati linnuses Eesti kőigi aegade suurim käsirelvade näitus.
 • 1998 – muuseumi tutvustav buklett avaldati saksa ja soome keeles.
 • 1998 – Lossihoovis toimusid W. Shakespeare’i “Kuningas Johni” vabaőhuetendused.
 • 1999 – lőpetati endise fondihoidla rekonstrueerimine labor-töökojaks ning hangiti puidutöökoja seadmed ja masinad.
 • 1999 – seoses linnuse uue kassakioski valmimisega paigutati väravakäigus eksponeeritud ajaloolised suurtükid järgmisel aastal pőhjabastioni väravakäiku.
 • 1999 – kogud täienesid 18.09. Tőrise külast leitud hőbeaardega.
 • 1999 – linnuses eksponeeriti suurnäitus “Sada aastat Saaremaal”.
 • 1999 – linnuses eksponeeriti näitus “Saaremaa őlu” ning ilmus Tormis Jakovlevi samateemaline brošüür.
 • 1999 – ilmus muuseumi töötajate osalusel koostatud “Kuressaare linnaatlas”.
 • 1999, 30.07. – 1.08 – Lossihoovis toimusid Kuressaare I Ooperipäevade etendused.
 • 1999 – esitleti restaureeritud tulistavat ajaloolist suurtükki “Kotkas”.
 • 1999 – restaureeriti Mihkli TM elumaja katuse esikülg.
 • 1999 – rekonstrueeriti kindluse peavärava juures asuv välikohvik.
 • 1999 – seati sisse interneti-ühendus.
 • 1999, veebruar – varastati Tallinnas muuseumi väikebuss “Volkswagen” koos mitme restaureeritud museaali ja Kaarma kiriku unikaalsete skulptuuridega.
 • 2000 – linnuses toimusid suured kunstinäitused “Kursi koolkonna päevad Kuressaares” ning eesti ja flaami nüüdiskunsti ühisnäitus “10 paar”.
 • 2000, 17.05. – linnust ja muuseumi külastas Soome president Tarja Halonen abikaasaga.
 • 2000 – lőppes kindluse vallikraavide süvendamine ja kallaste korrastamine.
 • 2000 – seati sisse Interneti püsiühendus.
 • 2000, detsember – jőudis lőpule endise maakonnaarhiivi hoone rekonstrueerimine arhiivraamatukogu uueks hooneks ja fondihoidlaks.
 • 2001 – arhiivraamatukogu uus hoone sisustati mööbliga (sh. perioodika hoidlas muuseumi esimesed liugriiulid) ning koliti kogud endisest hoonest sinna üle.
 • 2001 – osa ajaloolisi kogusid ja muuseumi arhiiv paigutati ümber arhiivraamatukogu keldrihoidlatesse.
 • 2001, 23.03. – toimus arhiivraamatukogu uue hoidla pidulik avamine.
 • 2001 – ajaloo osakonna I saali paigaldati uus valgustussüsteem
 • 2001 – haakriku (mereheidiste) näitus “Läänetuule toodud – muidu saadud” saavutas Narva näituste festivalil II–III koha.
 • 2001 – toimus esimene meelelahutuslik kogu pere üritus – Kuressaare lossi päev.
 • 2001, 15.06. – linnust ja muuseumi külastas Taani kuninganna Margrethe II abikaasaga.
 • 2001 – alustati keskaja stiilis piiskopi pidusöökide korraldamist linnuses.
 • 2001 – lőpetati linnuse katuse ja kaitsegalerii kapitaalremont.
 • 2001 – linnuse Kaitsetorni paigaldati uus keskküttesüsteem.
 • 2001 – Lossihoovis asuv abihoone rekonstrueeriti vabaőhuürituste teenindusruumideks.
 • 2001 – linnuses rakendati tööle elektrooniline walkman-giid.
 • 2001 – korrastati ja vőeti kasutusele kindluse pőhjabastioni “Vahimehe kelder”.
 • 2001 – alustati Mihkli Talumuuseumi puhkeplatsi rajamist ja püstitati sinna pukktuulik.
 • 2002 – linnuse “sissemüüritud rüütli” keldris eksponeeriti vastavat legendi tutvustav installatsioon.
 • 2002 – saadi kőigi aegade esemerohkeim eraisiku annetus – Maria Schönbergile kuulunud ruhnu rahvarőivaste kollektsioon (226 eset).
 • 2002 – muuseumi toimetiste esimese väljaandena ilmus Endel Püüa raamat “Saaremaa fotograafid 1864–1940”.
 • 2002 – muuseumi osalusel jőudis lőpule koguteose “Saaremaa” I köite väljaandmine.
 • 2002, 5.07 – linnust ja muuseumi külastas Läti president Vaira Vike-Freiberga abikaasaga.
 • 2002 – kindluses toimus esimene rahvusvaheline tantsufestival “Saaremaa Valss”.
 • 2002 – likvideeriti Linnakodaniku muuseum.
 • 2003 – linnuses eksponeeriti suurnäitus “Made in Saaremaa (Saaremaa majandus uue aastatuhande algul)”.
 • 2003 – Kuressaare kindlus arvati UNESCO maailmapärandi nimekirja nominendiks.
 • 2003 – saavutati programmi PHARE osalusega projekti “Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine” rahastamine.
 • 2003 – linnuse Vahitorni šahti paigaldati nn. Lőviaugu legendil pőhinev heliinstallat-sioon.
 • 2003 – lőpetati kindlusevalli loodekülje pőhjapoolse osa keskaegse välisvooderduse konserveerimistööd.
 • 2003 – paigaldati linnuse öise illuminatsiooni I järk.
 • 2004 – lőpetati Kuressaare kindluse arengukontseptsiooni väljatöötamine.
 • 2004 – muuseumi toimetiste 2. väljaandena ilmusid Caesar Kaljo mälestused “Kolm retke Pőhja-Jäämerel ja talvitumine Jamali poolsaarel aastail 1918–1921”.
 • 2004 – lőpetati Mihkli Talumuuseumi puhkeplatsi rajamine (valmisid piknikumaja ja saun).
 • 2005 – lőpetati Lossihoovi avalike käimlate renoveerimine ning endise kütusehoidla ümberehitamine suuremőőtmeliste museaalide hoidlaks (avati 20. mail).
 • 2005, 5.07. – linnust ja muuseumi külastas Poola president Aleksander Kwasniewski.
 • 2005, 29.07. – president Arnold Rüütel andis Kuressaare linnuses Saaremaal ametlikul visiidil viibinud Leedu presidendi Valdas Adamkuse auks piduliku õhtusöögi.
 • 2005, 12.09 – avati pidulikult kolmes saalis paiknev püsinäitus “Saaremaa aastail 1939–49”.
 • 2006 – valmis kindluse restaureerimise-konserveerimise projekt.
 • 2006 – Saaremaal toimus Eesti muuseumitöötajate kokkutulek.
 • 2006 – eksponeeriti fondinäitus “Eestis viies. 141 aastat Saaremaa Muuseumi”.
 • 2006 – 20. juunil avati kindluse Läänebastionis asuvad ajaloolise ilmega käsitöökojad.
 • 2006 – muuseumi toimetiste 3. väljaandena ilmus Endel Püüa raamat “Punane terror Saaremaal 1941. aastal”.
 • 2006 – linnuses toimusid rahvusvaheliste Louis Kahni päevade üritused
 • 2007 – Kaarma valla Kuke külas leiti ehitustööde käigus 17. sajandist pärinev mündiaare, mis anti üle muuseumile.
 • 2007 – ilmus koguteose “Saaremaa” 2. köide, mille koostamisel osalesid paljud muuseumi töötajad.
 • 2007 – Mihkli Talumuuseumi rehemajale ehitati uus roogkatus
 • 2008 – vabariigi 90. aastapäeva puhul eksponeeriti Saaremaa kollektsionääride ühisnäitus “Eestiaegsed asjad”.
 • 2008, 30.04. – avati pőhjabastionil Suurtükikeldri näitusesaal.
 • 2008 – ilmus Maret Soorski koostatud ajalooliste postkaartide album “Tervitusi Kuressaarest”.
 • 2008, 16.05. – külastas linnust Hollandi kuninganna Beatrix.
 • 2008 – muuseumi toimetiste 4. väljaandena ilmus Hanno Ojalo raamat “Saaremaa sőjatules. Sügis 1917”.
 • 2009, 06.20. – tähistati pidulikult Mihkli Talumuuseumi 50. aastapäeva ja esitleti Harry Tuuliku raamatut “Viki küla ja Mihkli talu ajalugu” (ilmus muuseumi toimetiste 5. väljaandena ja tunnistati Eesti aasta parimaks genealoogiaraamatuks).