Kogumispoliitika

Saaremaa Muuseumi kogumispoliitika 2013 – 2020

 

Kogumistöö põhimõtteid on kontekstuaalsus, esinduslikkus, hõlmavus, optimaalsus.

Saaremaa Muuseum kogub ajaloolist, teaduslikku, esteetilist ja vaimset väärtust omavat materjali, mis on seotud saarlastega ja on iseloomulik Saaremaa pärimuskultuurile ning tänapäeva elu-olule.

Muuseumi kogumistöö hõlmab Saaremaa ja seda ümbritsevate väikesaarte loodust, ajalugu ja tänapäeva.

Lähtuvalt muuseumi paiknemisest Kuressaare linnuses-kindluses on kogumistöö prioriteetsed valdkonnad:

 • Kuressaare kindlus: arheoloogilised leiud; vastava temaatikaga raamatud ja uurimused; fotod ja postkaardid; suveniirid.
 • Pöide linnuse ja Maasilinnaga seotud materjal.

Lähtuvalt muuseumi saarelisest asendist on kogumistöö prioriteetsed valdkonnad:

 • Merendus/kalandus:
  -   Tänapäevased kala- ja jahisadamad.
  -   Kolhoosi “Saare Kalur” tegevus Aafrika randades.
  -   Tänapäevane kalakasvatus ja -püük.
  -   Paadi- ja väikelaevaehitus.
 • Meretransport
  -  Ühendus väikesaartega.
  -  Saaremaa Laevakompanii ja AS Saarte Liinid tegevus.
  -  Jääteed.
  -  Aakrik.
 • Õhutransport
 • Nõukogudeaegne piirivalve

Kogumispoliitikas on olulisel kohal materjali kogumine lähiminevikus Saaremaal oluliste eluvaldkondade, ürituste jmt. kohta.

 • Puhkemajandus ja turism.
  -  Spaad.
  -  Turismitalud.
  -  Külastuskeskused: Panga, Kaali, Angla, Lõmala, Sääre.
  -  Reisifirmade teke ja areng.
  -  Kruiisilaevad Saaremaa sadamates.
 • Kinnisvaraarendus Saaremaa eri piirkondades.
 • Tuntuimad üritused: Saaremaa Ooperipäevad, Kuressaare Merepäevad, Muhu Tulevikumuusika Festival Juu Jääb, Saaremaa ralli jt.
 • B7 – Läänemere saarte koostöövõrgustik.
 • Sport.
  -  Golf.
  -  Saarlaste osavõtt ülemaailmsetest saarte mängudest.
 • Haridus.
  -  Kuressaare Ametikool.
  -  TTÜ Kuressaare Kolledž.
 • Tuuleenergia kasutuselevõtt ja areng Saaremaal.
 • Saarlaste tegevus ja organisatsioonid väljaspool Saaremaad.

Muuseum jätkab oma kogude täiendamist eelkõige järgmiste museaaliliikidega:

 • Käsikirjad: maakonna õpilaste, koduloolaste jts. paremad tööd, mis käsitlevad nii saarlaste elu-olu kui Saaremaad üldiselt.
 • Perioodika: Saaremaal trükitud/trükitavad perioodilised väljaanded.
 • Dokumendid: kohalike trükikodade väiketrükised.
 • Raamatud: Saaremaa autorid ja Saaremaad puudutavad trükised.
 • Filmi-fonokogu: koduvideod Saaremaa olulisematest sündmustest.
 • Bonistika: Saaremaal käibel olnud rahad.
 • Fotokogu: Saaremaa fotograafide looming ja kaasaja sündmuste kajastamine.
 • Kultuurilooline kogu: kohalikes ettevõtetes valmistatud toodangu näidised
 • Numismaatika: Saaremaal käibel olnud mündid.
 • Looduskogu. Jätkub eksponaatide kogumine, sealjuures zooloogiakogusse peamiselt ekspositsiooni tarvis.
 • Arheoloogia:  – Juhuleiud
  - Pooleliolevate/jätkuvate arheoloogiliste väljakaevamiste leiud.
  - Uute arheoloogiliste väljakaevamiste puhul peab arvestama nende fondihoidlasse paigutamise võimalustega seoses ruumipuudusega suuremate kollektsioonide tarvis.
 • Ruhnu saarega seonduv kaasaegne materjal.
 • Mihkli talumuuseum: mälestused ja fotod paikkonna eluolust.

Muuseum ei võta vastu järgmist materjali:

 • isikute, asutuste ja organisatsioonide suuremahulisi tervikkogusid;
 • mille hoiustamiseks ja säilitamiseks puuduvad fondihoidlates nõuetekohased tingimused;
 • mis on ebaseaduslikult omandatud;
 • kitsa eluvaldkonna väga spetsiifilist materjali, mis kuulub vastava erialamuuseumi kogusse.

Kultuuriväärtuslike asjade arvelevõtmise põhi- või abikogusse otsustab kogude täiendamise komisjon, kuhu kuuluvad teadusdirektor, peavarahoidja ja ekspositsiooniosakonna juhataja. Ostu korral määrab ostuhinna ostukomisjon, kuhu kuuluvad teadusdirektor, ekspositsiooniosakonna juhataja ja peavarahoidja.

Museaali dokumenteerimiseks vajaliku info koguvad teadusdirektor ja vastava kogu hoidja.

Muuseum teeb koostööd maakonna antikvariaatide, kollektsionääride ning väikemuuseumide, MTÜ-de, seltsingute ja kogusid omavate eraisikutega, sh.:

     Mustjala kodulootuba

     Kaarma koolide muuseum

     Kolhoosikorra muuseum Saklas

     MTÜ Saaremaa Sõjavara militaarkogu Orissaares

     Kaali külastuskeskus

     Angla külastuskeskus

     Sääre Ajalootuba

     Lõmala külastuskeskus

     Jööri külamuuseum

     Karja kodulootuba

     Lembit Kadariku raadiote kollektsioon

     Miilaste talu vanavarakogu Kehila külas

     Tammisaare talu vanavarakogu Muhus

Jätkub koostöö munitsipaalomanduses oleva Muhu Muuseumiga (1973–90 Saaremaa Muuseumi filiaal – Juhan Smuuli muuseum (al. 1979 – J. Smuuli Memoriaal- ja Koguva Vabaõhumuuseum).