SA SAAREMAA MUUSEUMI ARENGUKAVA 2019-2025

Eessõna

1865. aastal asutatud Saaremaa Muuseum on pika kogumis- ja teadustöö traditsiooniga Eesti vanimaid ja külastatavamaid muuseume, mis koosneb Kuressaare linnus-kindlusest, Mihkli Talumuuseumist ning Johannes ja Joosep Aaviku Majamuuseumist. Lisaks on muuseumi koosseisus Saare Arhiivraamatukogu.

Seoses muuseumimaastiku üldiste muutustega riiklikul tasandil loodi 2017. aastal riigi ja kohaliku omavalitsuse osalusega sihtasutus, mille eesmärk oli tihendada muuseumi koostööd omavalitsuste ja kogukonnaga ning edendada muuseumi kui kultuuriettevõtte rolli.

Uuel arenguperioodil on SA Saaremaa Muuseum tegevused seotud kolme põhieesmärgiga – muuseum kui Saaremaa keskne mäluasutus, muuseum kui meeldejääva elamuse pakkuja ja muuseum kui hea peremees ja organisatsioon. Arengukavale on lisatud 2018. aasta hetkeseis,  tegevused strateegiliste eesmärkide täitmiseks ning finantsplaan. Fookusesse tõusevad muuseumi uue ekspositsiooni loomine, läbimõeldud ja professionaalne näituse- ja haridustöö, kogude kättesaadavuse parandamine ning aktiivne koostöö erinevate institutsioonide ja asutustega nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil. Oluline rõhk on muuseumi teeninduse uuele kvaliteedile viimisel, teenuste arendamisel ja turundusel ning muuseumi kui terviku arendamisel.

Sihtasutuse põhikirjaline eesmärk on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu koguda, säilitada, uurida ja vahendada Saare maakonna kultuuripärandit hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel ning tugevdada Saare maakonna kultuuri-, haridus- ja turismialast konkurentsivõimet.

Sihtasutuse arengukava on koostatud aastal 2018 ning täiendatud 2021 ning vaatleb arengut aastani 2025 (k.a). Vähemalt üks kord aastas annab juhatuse liige nõukogule ülevaate arengukavas kirjeldatud eesmärkide täitmise ning vajalike muudatuste või täpsustuste kohta.

Visioon

Saaremaa Muuseum on Saaremaal toimunu ja toimuva talletamiskoht ning keskne mäluasutus maakonnas. Muuseum on nii kodu- kui ka välismaal tuntud Saaremaa sümbolmärk. Muuseum on koht, kuhu inimesed heameelega tulevad ning kust lahkuvad rahulolevana ja targemana. Muuseum on üks Läänemere saarte muuseumide ning linnuste ja teiste Saaremaa ja Eesti muuseumide koostöö edendajaid. Muuseum on väga hästi toimiv organisatsioon ning kõrgelt hinnatud tööandja.

Missioon

Saaremaa Muuseum on Saaremaa kui eripärase looduse, ajaloo ja kultuuriga piirkonna identiteedi säilitaja ja tugevdaja ning Saaremaa ja saarlaste lugude uurija, koguja ja vahendaja. Muuseum aitab kohalikel inimestel tunda ennast saarlasena ning tekitada külalistes arusaamist saarlastest ja saarlusest.

ARENGUKAVA TÄISVERSIOON

LISA  2. TEGEVUSED SA Saaremaa Muuseumi strateegiliste eesmärkide täitmiseks aastatel 2019–2025.