Projekt “Saaremaa Muuseumi kaasajastamine. I etapp – sissepääsu ja I korruse väljaarendamine”

Riigi Tugiteenuste Keskus toetab Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme raames SA Saaremaa Muuseum projekti “2014-2020.5.04.21-0483 Saaremaa Muuseumi kaasajastamine. I etapp – sissepääsu ja I korruse väljaarendamine” 1 499 840 euroga.

Kogu projekti maksmus on 1 875 000 eurot. Omaosaluse kulud katavad Kultuuriministeerium ja Saaremaa Vald.

Projekt viiakse ellu ajavahemikus 16.07.2021 kuni 31.12.2023.

Tööde käigus remonditakse ja kaasajastatakse lossi alumine korrus, muudetakse selle sisekujundust ja ehitatakse välja osa uuest ekspositsioonist. Lisaks toimuvad mahukad arhitektuuriajaloolised uurimistööd, mille tulemused publitseeritakse tulevikus Saaremaa Muuseumi väljaannetes.

Uuendatakse ka Muuseumi visuaalne identiteet (CVI) ja koduleht.