Projekt “Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine SA Saaremaa Muuseumis”

Koostöös Integratsiooni Sihtasutusega hangiti 2020 lõpus SA Saaremaa muuseumile muukeelse info paremaks ja efektiivsemaks edastamiseks audiogiidi seadmed, mida rahastas Euroopa Sotsiaalfondi projekt nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“.

Projekti põhieesmärk on võimaldada vähelõimunud Eesti ühiskonna liikmetel, kelle keelelis-kultuuriline ja rahvuslik taust on eestlaste omast erinev, osa saada siinsest (nii Eesti kui Saaremaa) kultuurist ja ajaloost ning tehniliste vahendite kaudu sihtgrupile seda tutvustada nende emakeeles, seda nii jutustuste kui mänguliste lahenduste kaudu.

Audiogiidi abil saab külastaja iseseisvalt külastajateekonnal tutvuda seni raskelt hoomatavaks jäänud Kuressaare linnus-kindluse sünniloo ja isikustatud eluoluga lossi peakorrusel.

Projekti käigus soetati muuseumile:
50 audiogiidi seadet ja toimimist toetavad majakad.

Projekti ellu viimisel on seadmed ja programmid muuseumis projekti sihtgrupile tasuta kasutamiseks.