Projekt “Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine II”

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab Piirkondade konkurentsi tugevdamise meetme raames SA Saaremaa Muuseum projekti “EU51770 Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine” 626 152,07 euroga. Projekt viiakse ellu ajavahemikus 15.01.2018 kuni 01.11.2020. Tööde käigus remonditakse vana kontorihoone – fondihoidla ja kohandatakse see kohvikuks ning õppeklassiks, ehitatakse suur laste mänguväljak, remonditakse kindluse juurdepääsuteed ja puhastatakse ning restaureeritakse kindluse esikülje müürid. Lisaks paigaldatakse mitmed trepid ja infotahvlid ning kindluse makett.