Vaata otse

Tervita sõpru! Jaga linki ja lehvita.

 

SA Saaremaa Muuseumi territooriumil asub 12 turvakaamerat, neist kaks on avalikud ning nähtavad reaalajas internetikeskkonnas.

Turvakaamerate eesmärk on muuseumi varade kaitse ning õigusalaste rikkumiste tuvastamine. Avalike kaamerate eesmärk on lisaks eelnenule kultuuripärandi ning turismiobjekti populariseerimine.

Videomaterjale säilitatakse turvatud serveris kaks nädalat ning õigus salvestiste ligipääsule on vaid volitatud isikul video/te politseile edastamiseks.

Reaalajas internetis vaadeldavate kaamerate resolutsioon on seadistatud nii, et inimeste identifitseerimine ei ole võimalik ning ligipääs kaameratele on takistatud.