Suveniirid

KURESSAARE KINDLUSE VILEPILL

Kuressaare Kindluse vilepill2011. aasta mais leiti arheoloogiliste kaevamiste käigus Kuressaare konvendihoonet ümbritsenud esimese ringmüüri kõrvalt kaevandist väike savist vilepill. Savivile tuli välja konvendihoone kaguküljelt mitme meetri sügavuselt maapõuest, kuid oli pärast puhastamist igati töökorras. Kuigi sellised mänguasjad olid enamasti linnukujulised, on siinne “lind” ilma peata. Võibolla on kujutatud hoopis mingit muud olendit? Süvistatud joonekesed vile külgedel tunduvad siiski markeerivat stiliseeritud linnutiibu.

Looma- ja linnukujulised saviviled levisid nii kesk- kui varauusajal ning säilitasid oma vormi väga pikka aega. Üksikuid savivilesid on leitud ka teistest Eestimaa linnadest, mis on kaasleidude abil dateeritud valdavalt 17.–18. sajandisse. Kuid sarnaseid vorme võib kohata veel isegi 19. sajandil. Kuressaare savivile sarnaneb kõige rohkem Tartust leitud linnuga, mis on dateeritud 17.–18. sajandisse. Seega võib arvata, et savivile pakkus mõnele Kuressaare kindlusesse sõjapakku tulnud lapsele mängulusti umbes 300 aastat tagasi.
Vilepilli koopia on valmistatud Kuressaare kindluse savikojas.

PABERMUDEL  KURESSAARE LINNUS

Pabermudel Kuressaare LinnusMudeli mõõtkava 1:200

Tallinna arhitekti Oksana Solovjova loodud Pabermudel valiti konkursi “Saaremaa suveniir 2007” parimaks meeneks.

17 detailist valmistatav linnuse makett on trükitud kõvale paberile ning meene ostja saab selle ise välja lõigata ja kokku voltida. lisaks paberile trükitud maketile leiab komplektist eesti- ja ingliskeelse ülevaate linnuse ajaloost.