LEADER projekt

LEADER projekt „Tingimuste loomine Mihkli Talumuuseumi kasutushooaja pikendamiseks ja uute sihtgruppide kaasamiseks“

Projekti eesmärk on parandada talumuuseumi ruumide tingimusi, et saaks pikendada talumuuseumi kompleksi kasutusaega ja korraldada seal aastaringselt üritusi erinevatele sihtgruppidele. Siiani on talumuuseum avatud vaid suvisel hooajal ning suunanud oma tähelepanu Saaremaad külastavatele turistidele, kellele tutvustatakse taluarhitektuuri ning taluelu, tööriistu ja talumajapidamises olnud esemeid.
Projekti raames on kavandatud laudahoones olev fondihoidla ümber tõsta väikemasse ruumi ning kasutusele võtta ning lauda alumine suurem ruum, mida on võimalik ka kütta. Projekti tulemusel saab muuseum juurde 77 ruutmeetrit kasulikku pinda ja saavutatakse mugavad tingimused aastaringselt toimuvate ürituste korraldamiseks. Hoonesse on kavandatud vesiklosett, mille puudumine on kujunenud suureks probleemiks (eriti linnalastele).