Vierailijalle

KülastajaleSaarenmaan museo on Viron vanhimpia (perustettu 1865) ja suurimpia museoita, joissa joka vuosi vierailee 70–80 tuhatta henkilöä. Maakuntamuseona se on eräs tärkeimpiä Saaremaan omaperäisen luonnon, historiallisen ja kulttuurisen seudun identiteetin säilyttäjiä ja vahvistajia. Tämän identiteetin tärkeänä osana on Kuressaaren linnoitus, maailmassa ainutlaatuisena arkkitehtuurimuistomerkkinä ja Viron eräänä tärkeimmistä matkailukohteista, joita museo esittelee mielellään, kertoen tätä tarinaa laajalle maailmalle.

Museon ytimenä on 1300-1400 –luvulla perustettu piispanlinna, jossa on esillä suurikokoisia pysyviä näyttelyitä Saarenmaan luonnosta (3 salissa), varhaisemmasta historiasta (3 salissa) ja lähihistoriasta (7 salissa), monenlaisia vaihtuvia näyttelyitä. Lisäksi järjestetään konsertteja, teatteriesityksiä, tyyliteltyjä “piispan juhla-aterioita” ja muita tapahtumia.

KülastajaleLinnaa ympäröivä 1300-1800 -luvulla muodostunut linnoitus on omaperäinen sotilasarkkitehtuurinen ulkoilmamuseo, jossa voidaan tutustua puolustusrakenteiden kehitykseen kautta aikojen.

Linnan eteläisen puolustustornin ruutikellarissa on kesäisin avoinna vuoden 1941 kommunistista terroria kuvaava perusnäyttely, pohjoisen puolustustornin tykkikellarissa historiallisten aseiden näytteillepano ja taidenäyttelyitä. Läntisen puolustustornin neljässä kellarissa toimii historiallisen tunnelman omaavia käsityöpajoja, pohjoisen puolustustornin alasivustalla on entisöity historiallinen tykistöasema.