Valokuvakokoelma

Fotod

Kokoelma sisältää valokuvia, negatiiveja ja postikortteja.

Lähes kaikki elämänalat ovat esillä valokuvissa, tosin vaihtelevissa määrin. Suhteellisesti eniten on henkilövalokuvia. Temaattisesti suurimmat ryhmät ovat: vuoden 1919 kapinaan liittyvät henkilöt, II maailmansotaan osallistuneet ja sodanjälkeiset maataloustyöntekijät.

Henkilöistä valokuvissa nähdään useimmin Gustav Räng, Viktor Kingissepp, Johannes ja Joosep Aavik jm. Elämänaloista eniten valokuvia on koulutuksesta, joista huomattava osa on Saaremaan lukiosta. Saaremaan taloudellisesta toiminnasta ja kulttuurielämästä kautta aikojen saa hyvän yleiskuvan. Runsaasti on valokuvia Kuresaaren linnasta ja kaupungista, Saaremaan kirkoista, kartanoista jms.

Kokoelmassa on enemmän tai vähemmän edustettuina kaikki Saarenmaalla ennen vuotta 1940 toimineet valokuvaajat. Eniten valokuvia on Nikolai Königsfestiltä, Martin Jakobsonilta, Karl Grepilta, Otto Eduard Buhganilta ja Mihkel Õnniselta.

Kokoelmassa on useita harvinaisia albumeita ja kokoelmia, kuten vuonna 1892 koottu Aleksander Grünbladtin albumi Kuressaaresta, Richard Kirchhoffin vuoden 1943 valokuvasarja Saarenmaasta ja Ruhnusta jms.