Taide

KunstKokoelma sisältää maalauksia, grafiikkaa, veistoksia ja käyttötaidetta

Yli viidennes museoesineistä on peräisin ns. vanhasta kokoelmasta: keskiaikaiset puuveistokset, vaakunahautakirjoitukset ja muita. Tämä kokoelma on 1200-luvun lopussa veistetty “Kaarman madonna”, 1500-luvun alussa valmistettu Kaarman vanha alttarikohokuva “Maarja kroonimine” jm. museon eräs arvokkaimpia kokoelmia.

Lisäksi kokoelmaan kuuluvat:

  • Saarenmaalta peräisin olevien taiteilijoiden ja paikallisten taideharrastajien teokset
  • Muualta peräisin olevien taiteilijoiden Saarenmaahan liittyvät teokset
  • Museolle merkkipäivinä lahjoitetut taide-esineet, ns. nimikkeistöteokset Viktor Kingissepasta jms.

Kogu sisaldab maale, graafikat, skulptuure ja tarbekunsti.
Üle viiendiku museaalidest pärineb nn. vanast kogust: keskaegsed puuskulptuurid, vappepitaafid jm.

Kunst Suurempina kokonaisuuksina kokoelmassa on edustettuna:

  • unkarilainen taiteilija Ernö Koch 50 teoksella Ruhnusta, Kuressaaresta ja monesta Saaremaan eri paikasta;
  • Eerik Haamer 35 teoksella, mukaan luettuna kaksi öljymaalausta ja joukko luonnoksia taiteilijan viimeisestä Ruhnun matkasta;
  • Külliki Järvila 29 teoksella. Pääasiassa maisemanäkymiä grafiikkalehtinä;
  • Faina Männik 24 teoksella (grafiikka ja gobeliinit);
  • Osvald Timmas 16 akvarellilla.