Numismatiikka ja bonistiikka

NUMISMATIIKKA

Numismaatika

Kolikkokokoelma sisältää satunnaislöytöjä ja lahjoituksia sekä aarre- ja kätkölöytöjen yhteydessä rekisteröityjä museoesineitä. Kerätty on pääasiassa Viron/Saaremaan alueella eri aikoina käytössä olleita kolikoita (Baltia, Venäjä ja Neuvostoliitto, Saksa, Ruotsi). Lisäksi kokoelma sisältää myös yksittäisten saarelaisten eri maista mukanaan tuomia ja museolle lahjoitettuja kolikoita. Yli ¾ numismatiikkakokoelman kolikoista on peräisin Lõpin, Tõrisen ja Kuken kylän kätkölöydöistä.

Kiinnostavampia kokoelmia:

  • Vuonna 1962 ostettiin kokoelmaan ensimmäinen kolikkokokoelma. Se sisältää muun muassa suuren joukon arabialaisia kolikoita, joita pidetään harvinaisena viikinkiaikaisena kolikkoaarteena Saaremaalta.
  • Muhun kirkon vuoden 1983 restaurointitöiden aikana poistetun lattian alta esiin tulleet kolikot.
  • Vuoden 1988 Lõpin kylän kätkölöytö, joka sisälsi muun muassa 20 herttua Magnusen Arensburgin/Kuressaaren pakotettuja esineitä.

BONISTIIKKA

Bonistika

Kokoelma on muodostunut pääasiassa lahjoituksista ja koostuu pääasiassa Saarenmaalla/Virossa käytössä olleista paperirahoista. Suurimmat kokoelmat ovat Tsaari-Venäjän, Neuvostoliiton ja Saksan eri aikakausien miehittäjien rahoja. Harvinaisuuksien joukkoon kuuluvat Saarenmaan Maakuntahallituksen 5 %:n joukkolainan eli ns. Nepsin rahan kaksi kappaletta.