Kulttuurihistoriallinen kokoelma

Kokoelma jakaantuu kuudeksi alakokoelmaksi.

EsinekokoelmaEsemekogu

Se sisältää hyvin erilaisia kansatieteellisiä ja historiallisia esineitä. Huomattava osa liittyy maalaistalon elämään, koottu kaikista Saaremaan pitäjistä. Suurimmat esineryhmät ovat ruuan valmistamiseen ja säilytykseen liittyvät astiat, karjankasvatukseen ja peltoviljelyyn käytetyt työvälineet, monenlaiset käsityökalut. Kokoelmassa on lähes kaikkia Saaremaan tärkeitä elämänaloja heijastelevia esineitä. Täällä on museoesineitä, jotka liittyvät käänteentekeviin historiallisiin tapahtumiin tai kuuluneet tunnetuille saarelaisille, kuten Aadu Hindille, August Mälgulle, Gustav Rängalle, Johannes ja Joosep Aavikulle jm.

On museoesineitä, jotka heijastelevat Saaremaan laitosten ja organisaatioiden toimintaa, esimerkiksi Tallinna Juveelitehase Aste tuotantotiloista, Saaremaa Piima- ja Lihatööstusesta; kouluista, neuvostoaikaisista sotilasosastoista jms.

Lajeittain ovat suurinpia monenlaisten pullojen, leimojen ja leimasimien sekä radiotekniikan kokoelmat. Kokoelman vanhimpia päivättyjä näyttelyesineitä ovat satulaseppien ja hihnantekijöiden killan lakkasinetit vuodelta 1701 ja häränsarvesta tehty ruutisarvi vuodelta 1708, Viron eräs vanhimpia palonsammutus-ruiskuvaunuista on peräisin vuodelta 1830 Kuressaaresta.

HuonekalutMööbel

Lähes puolet kokoelmasta muodostavat tuolit, nojatuolit, sohvat ja penkit. Kokoelma sisältää sekä paikallisesti valmistettuja tuotteita, kuten Kärlalla tehtyjä puutarhatuoleja, Kuressaare Tööstuskoolin tuotantoa, että myös huonekaluhistorian tärkeitä näytteitä, kuten Wieni- ja Luther-tuolit jms.

Hyvin arvokkaita ovat laitoksille ja tunnetuille saarelaisille kuuluneet huonekalut, mutta myös kaupunkilaiskodista peräisin oleva tai talonpojan mestaroimat. Merkittävimpiä niistä ovat Saaremaan Ritarikunnan tilaamana vuonna 1910 Kuressaaren linnalle valmistuneet tuolit, Johannes ja Joosep Aavikulle, Kingissepan perheelle, Alma Klaurenille ja muille kuuluneet huonekalut. Huonekaluja on myös Kuressaaren käräjätalosta, entisestä Haagin rukoushuoneesta jm.

Kokoelman arvokkaimpia esineitä ovat 1700-luvun alun barokkituolit Kuressaaren raatihuoneesta.

AsekokoelmaRelvakogu

Suuri joukko tuli- ja kylmistä aseista on peräisin museon ns. vanhoista kokoelmista. Niistä suuri osa on saatu museoon 1929/30 –vuodenvaihteessa Viron tasavallan puolustusvoimien asevarikosta. Asekokoelmaa ovat täydentäneet monet yksityishenkilöt, mutta lisää on saatu myös rajoonin toimeenpanokomitean sisäasiain osastolta, Saaren Maakunnanpoliisilta jm.

Tekstiilikokoelma

 • Kokoelmaan kuuluvat: Kansanpuvut. Luokkien mukaan siinä on eniten päähineitä, vöitä ja nauhoja. Pitäjittäin ovat parhaiten edustTekstiilettuina Ruhnu, Muhu ja Mustjala. Osa kansallispukuja on määritelty suuremman alueen mukaan, kuten Sõrve, Itä-Saarenmaa jm.
 • Päällysvaatteet, joita alettiin kerätä 1950-luvulla.
 • Alusvaatteiden näytteet on valtaosin valmistettu ennen vuotta 1940,
 • Virkapuvut ja univormut.
 • Vuodevaatteet ja pöytäliinat.

Valtaosan tekstiilikokoelmasta muodostavat naisten vaatteet. Lasten ja miesten vaatteita on suhteellisen vähän.

MERKIT JA MITALIT

Märgid ja medalidKokoelmaan kuuluu Saarenmaahan liittyviä matkamuisto-, virka- ja muita merkkejä. Täällä on monenlaisia mitaleja ja kunniamerkkejä; arvomerkkejä (ruusukkeita, nauhoja), olkalaattoja ja kauluslaattoja jm.

Suuremmat alueet:

 • Saaremaan eri paikat, mukaan luettuna luontokohteet
 • Hallinto, politiikka, sodankäynti: oikeuslaitos, poliisi, erilaiset armeijat, sodat
 • Kulttuuri: laulujuhlat, kuorot, seurat, yhdistykset
 • Urheilu: kilpailut, yhdistykset, urheilijat
 • Koulutus: koulut, loppumerkinnät, lasten ja nuorten järjestöt
 • Talous: yritykset, laitokset, kollektiivitilat
 • Paikallisen tuotannon näytteet

Viirit ja tunnukset

Vimplid ja embleemidSuuremmat alueet:

 • Urheilu – noin puolet kokoelmasta; lukuisimmin on edustettuna retkikuntoilu tunnuksineen
 • Kulttuuri
 • Koulutus: monenlaiset koulutuslaitokset, lasten ja nuorten järjestöt, oppilas- ja ylioppilaskunt
 • Saarenmaa: eri paikat, luonto ja luonnonsuojelu
 • Historia ja politiikka: II maailmansodan tapahtumien merkkipäivät, puolueisiin liittyvä
 • Talous: Saarenmaalla toimineet yritykset
 • Maa- ja metsätalous: kollektiivitilat