Arkisto

Arkisto jakaantuu neljäksi alakokoelmaksi.

Kirjat

RaamatudKokoelmaan kuuluvat:

 • Saaren maakuntaan ja saarelaisiin liittyvinä julkaistut tai niihin liittyvinä tietoja sisältävät teokset
 • Saaren maakunnasta peräisin olevat, täällä asuneiden ja toimineiden tekijöiden teokset
 • Saaren maakunnassa toimineiden ja parhaillaan toimivien kirjapainojen tuotanto
 • koulujen oppikirjat
 • kalenterit
 • hengellinen kirjallisuus (raamatut, katekismukset, laulukirjat, hartauskirjat, rukouskirjat jm.), joista suurin osa ilmestynyt ennen vuotta 1940.

Kirjastossa on tunnettujen saarelaisten – Joosep Aavikun, Karl Palkin, Aira Kaalun ja monien muiden henkilökohtaisia kokoelmia. Arvokkaita ovat Saarenmaan historiaan ja kulttuurihistoriaan liittyvien tärkeiden henkilöiden nimikirjoituksen sisältävät kirjat ja maakunnassa toimineille laitoksille ja organisaatioille kuuluneet ja leimalla varustetut julkaisut. Vanhin painotuote on Martti Lutherin aikalaisen Johann Spanenbergin muistiin merkitsemä katekismus, joka on painettu Magdeburgissa vuonna 1562. Teos kuului aikanaan Kuressaaren Laurentiuksen seurakunnalle.

 

Aikakauslehdet

Perioodika

Kokoelmaan kuuluvat:

 • Saaren maakunnassa ilmestyneet aikakauslehdet.
  Täällä on päivälehtien lisäksi hengellisiä lehtiä, sovhoosien, kolhoosien ym. viranomaisten ja yritysten esitteitä, kunnanlehtiä, koululehtiä ja joitakin muita eri tarkoitukseen ja lyhyen ajan ilmestyneitä kausijulkaisuja.
  Muun muassa kokoelmassa on vanhin Kuressaaressa painettu aikakauslehti (ilmoituslehti) “Annoncenblatt”, joka ilmestyi 1865–82 ja jonka täällä säilytettävät vuosikerrat (1865–70, 1873–74, 1878–82) ovat tunnetusti ainoat Virossa. Aikakauslehtien ainoiskappaleita on kokoelmassa vieläkin, esimerkiksi laiton kommunistinen sanomalehti Saare Tööline 1929, nr. 1(2) ) jaИзвестия Моонзундской укрепленной позиции” vuodelta 1917 maaliskuun 14 päivän numero. Harvinaisia ovat Liivinmaan varakuvernöörin Balthasar von Campenhausenin 1785–88    liikkeelle laskemat käsinkirjoitetut sanomalehdet “Arensburgische Wochen- oder Intelligent blätter”. 
 • Muualla Virossa ja ulkomailla ilmestyneet aikakauslehdet.
  Suurimman osan muodostavat ennen vuotta 1940 ilmestyneet vironkieliset aikakauslehdet. Suurin osa vieraskielisistä aikakauslehdistä on ilmestynyt 1800-luvulla (esim. . Saarenmaan Tutkimuksen Seuralle kuuluneet tieteelliset sarjat). Muun muassa kokoelmaan kuuluu J. H. Rosenplänterin vuosina 1813–32 liikkeelle laskemat ensimmäinen viro-aiheinen tieteellinen sarjajulkaisu “Beiträge  zur genauern Kenntniss der ehsthnischen Sprache”, johon osallistuivat myös monet Saarenmaan pastorit (J. W. L. von Luce, P. H. von Frey, A. H. Schmidt).
 • Ulkovirolaiset aikakauslehdet .
  Kokoelma on karttunut alkaen 1990-luvulta pääasiassa ulko-saarelaisten lahjoituksin tai perinnöistä. On sekä irtonumeroita että vuosikertoja, täydellisempiä vuosikertoja on enemmän Ruotsissa ilmestyneistä aikakauslehdistä, parhaiten on edustettuna “Eesti Päevaleht”.
 • Muualla Virossa ja ulkomailla ilmestyneet sanomalehtien ja aikakauslehtien yksittäiset numerot, jotka sisältävät Saaren maakuntaa tai saarelaisia käsitteleviä artikkeleita.
 • Eripainoksia.
  Eripainosten kokoelmassa on Saaren maakuntaan (luonto, historia, kieli ja kirjallisuus) ja saarelaisiin liittyviä artikkeleita. Vallitsevan osan muodostavatkin Saaren maakunnasta peräisin olevat, täällä asuneiden ja toimineiden tekijöiden eri aloja koskevat kirjoitukset.

Käsikirjoitukset

Käsikirjad

Kokoelmassa on edustettuina muistelmat, elämäkerrat, sukututkimukset, historialliset rakennuksiin liittyvät todistukset, rakennusarkeologisten töiden raportit, arkeologisten kaivausten raportit, kotiseutututkimustyöt, Saaren maakunnan ala- ja keskiasteen oppilastyöt, ylioppilastyöt, kronikat, päiväkirjat, laulukirjat, elinolosuhteista kertovat ja kansatieteelliset kuvaukset jm.

Suurimman osan kokoelmasta muodostavat paikka- ja henkilöhistorialliset työt. Ensimmäisten joukossa on parhaiten edustettuina Albert Seppelin Leisin alue, Manivalde Jõgin Länsi-Saarenmaan ja Eldur Seegelin Sõrven niemen historiaa käsittelevät materiaalit. Temaattisesti eniten käsikirjoituksia on koulutuksen alalta. Monenlaisia muistelmia on suuri joukko, jotka heijastelevat käänteentekeviä historiallisia tapahtumia ja niiden taustalla saarelaisten elämäkertoja.

 

Dokumentit

Dokumendid

Kokoelma sisältää hyvin erilaisia dokumentteja, jotka heijastelevat saarelaisten päivittäistä elämää ja toimialoja sekä historiallisia tapahtumia. Temaattisesti on enemmän dokumentteja maataloudesta, koulutuksesta ja teatterista. Henkilökokoelmista mainittakoon Aira Kaalun, Alma Klaurenin, Gustasv Rängan, Joosep Aavikun kokoelmat. Huomionarvoinen on Johannes Aavikun monipuolinen perintö. Täällä on kielitieteellisiä käsikirjoitusmateriaaleja, kirjeenvaihtoa ja päivittäistä elämää heijastelevia dokumentteja.

Tämän lisäksi dokumenttikokoelma sisältää joitakin maa- ja matkailukarttoja, filateliaa, exlibriksiä, etikettejä sekä pienpainatteita.

Kokoelman vanhin asiakirja on vapauskirje, jonka Liivinmaan ritarikunnan suurmestari Wolter von Plettenberg antoi vuonna 1532 Koguvan kylän talonpojalle Hanskele.