Saarenmaan museon kokoelmat

Saaremaa Muuseumi kogudVuonna 1865 baltiansaksalaisten perustaman Saaremaa Uurimuse Seltsin (SUS; Verein Urkunde Oesels) toiminnan eräs tavoite oli oman museon perustaminen.

Jo vuoden 1866 alkuun mennessä oli kerätty ensimmäiset näyttelyesineet: mineraaleja, kolikkoja sekä monenlaisia muinaisesineitä, yhteensä 32 esinettä. Museon toiminnan alkuvuosina kerättiin pääasiassa luontoon liittyviä ja muinaisesineitä, kaukomaan matkoilta mukana tuotuja eksoottisia esineitä jms. Vasta myöhemmin syntyi kiinnostus asiakirjoihin, kansatieteellisiin esineisiin jms.

Vuonna 1919 perustettiin museon järjestämiseen johtokunta ja kaksi vuotta myöhemmin museo oli jo täysin maakuntahallituksen alaisuudessa. Rakennemuutokset toteutettiin, laatimatta samalla asiakirjoja, jota olisivat viitanneet museokokoelmien määrään, kuntoon tms., puhumattakaan siirrettävien/vastaanotettavien näyttelyesineiden luetteloista. Myöskään ei ollut SUS:in yli puolen vuosisadan pituisesta toiminta-ajasta säilynyt yhtään kokoelmien luetteloa.

Sopivan henkilöstön puuttumisen takia vuosina 1920–30 keräystyötä käytännössä ei tehty.

Ainoa aikaisempi kokoelmaan liittyvä kokoava asiakirja on asiakirja päivämäärältä 30, tammikuuta 1935, jolla Saarenmaan väliaikainen maakuntahallinto luovutti Kuressaaren kaupunginhallitukselle Saarenmaan museon esinekokoelmat. Valitettavasti asiakirjan liitteenä olevat museoesineiden luettelot on laadittu pintapuolisesti ja täysin asiantuntemattomasti.

Saaremaa Muuseumi kogudII maailmansodan aikana, kun linnoitus oli armeijan hallussa, kokoelmat vaurioituivat vakavasti vielä uudelleen.

Marraskuussa vuonna 1949 tehtiin uudelleen avatun museon vastaanottokirjaan ensimmäinen vienti, jolla aloitettiin säilyneen varallisuuden kirjaamista. Ns. vanhat kokoelmat, joihin kuuluvat kaikki ennen II maailmansotaa saadut museoesineet (edellä mainituista syistä valitettavasti ilman vastaanottotietoja) ehdittiin kirjata vuoden 1951 kevääksi. Samaan aikaan joka vuosi alkoi kokoelmaan tulla uusia museoesineitä.

Peruskokoelma jakaantuu yhdeksäksi kokoelmaksi.