Kokoelmien käyttösäännöt

 1. Saarenmaan Museon kokoelmat ovat avoimet yleisölle.
 2. Kokoelmat ovat avoinna tutkijoille pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin kello 10–17.
 3. Varastoon voivat tutkijat mennä ainoastaan päävarastonhoitajan luvalla ja vastaavan kokoelmanhoitajan tai päävarastonhoitajan saattamana.
 4. Museoesineisiin, mukaan luettuna kortistoihin tutustuminen tapahtuu etukäteen sovittaessa päävarastonhoitajan kanssa tai vastaavan kokoelmanhoitajan kanssa joko puhelimitse tai e-postitse.
 5. Kokoelmien käyttöä varten tutkija täyttää ja allekirjoittaa tilauslomakkeen, joka on tilauksen täyttämisen pohjana. Tilaustoivomuksen voi esittää myös puhelimitse tai e-postitse ainakin kaksi työpäivää aikaisemmin.
 6. Tilatut museoesineet tuodaan mahdollisuuksien mukaan varastosta ulos tilauksen esittämispäivänä tai sitten ensimmäisenä sitä seuraavana molemmille osapuolille sopivana aikana.
 7. Kerrallaan tutkittavaksi annettavien museoesineiden lukumäärä määritetään vastaten museoesineiden turvallista käyttöä varten tarvittavan työtason olemassaoloa.
 8. Museon työntekijällä on oikeus rajoittaa tai kieltäytyä antamasta museoesineitä tutkijalle tutustumista varten johtuen museoesineen kunnossa tai muuten ongelmallisten ominaisuuksien takia.
 9. Kokoelmien käyttäjä ei saa rikkoa museoesineitä.
 10. Museoesineitä käsitellään sitä varten tarkoitetuin käsinein.
 11. Tutkija palauttaa museoesineet henkilökohtaisesti kokoelmanhoitajalle tai päävarastonhoitajalle.
 12. Tutkija rekisteröi jokaisen käyntinsä vierailijoiden päiväkirjaan.
 13. Museolla on oikeus kieltäytyä palvelujen tarjoamisesta henkilöille, jotka ovat aikaisemmin väärinkäyttäneet museon luottamusta.

KOPIOIDEN VALMISTAMINEN MUSEOESINEISTÄ

 1. Kopioimisella ymmärretään esineiden, valokuvanegatiivien ja arkistokappaleiden valokuvaamista, piirtämistä tai skannaamista, arkistokappaleista valokopioiden tekemistä sekä esineistä muotojen ottamista.
 2. Esineiden, valokuvanegatiivien ja arkistokappaleiden valokuvaaminen, skannaaminen ja valokopioiden tekeminen ja käyttäminen on säädelty hinnaston ja käyttöoikeuden antamisen mukaan.
 3. Museoesineistä kopioiden tekemiseksi tulee täyttää tilauslomake sekä hakea käyttöoikeutta.
 4. Museoesineitä kopioi pääsääntöisesti museo. Kiellettyä on itse esineiden valokuvaaminen, paitsi kokoelmanhoitajan erikoisluvalla.
 5. Tutkijaa kielletään museoesineen kopioimiseksi asettamasta sitä suoraan kosketukseen kopiointivälineen kanssa.
 6. Valmistuneet kopiot luovutetaan laskun maksamisen jälkeen.
 7. Museoesineiden kopioiden julkaisemisessa on pakollista viittaaminen Saarenmaan museoon.
 8. Esineistä muotojen ottaminen sovitaan jokaisen tapauksen kohdalla erikseen.

MUSEOESINEIDEN LAINAAMINEN

 1. Museoesineitä annetaan museosta lainaksi ainoastaan juridisille henkilöille kirjallisen hakemus- ja takuuasiakirjan perusteella. Tilaajan pitää antaa takuu museoesineen asianmukaisesta säilyttämisestä ja oikea-aikaisesta palauttamisesta.
 2. Tilauksen hyväksyminen päätetään joka kerta erikseen.
 3. Viron museoille ja tutkimuslaitoksille lainataan pääsääntöisesti ilmaiseksi, muille juridisille henkilöille voimassa olevan hinnaston mukaisesti
 4. Museoesinettä annettaessa museosta ulos laaditaan ulosantoasiakirja, joka tehdään kahtena kappaleena – ensimmäinen museoon, toinen lainaajalle.
 5. Pääsääntöisesti museoesineitä annetaan ulos museosta väliaikaista käyttöä varten enintään yhdeksi vuodeksi.
 6. Museolla on oikeus jatkuvasti seurata lainaamiensa museoesineiden kuntoa.
 7. Tilaaja on velvollinen museoesinettä käyttäessään viittaamaan Saarenmaan museoon.