Illar Muul − mees puu otsast

Eesti Loodusmuuseumi rändnäitus tutvustab Saaremaalt pärit lendoravate uurija ning viroloogi elu ja tööd. Näitus on avatud Kuressaare linnuses 1. veebruarini 2024.

Kes oli Illar Muul?

Illar Muul (18.02.1938–08.05.2020) oli maailmas tunnustatud lendoravate uurija, kes pühendus suure osa oma elust vihmametsade kestliku majandamise tutvustamisele.

Saaremaal sündinud Muuli pere põgenes Eestist 1944. aastal ning jõudis viie-aastase teekonna järel välja Massachusettsisse. Loodusest huvitus Illar lapsepõlvest saadik, kuid just uuel mandril said tema lemmikuteks lendoravad.

Pärast Massachusettsi ülikooli lõpetamist 1965. aastal värvati Muul Walter Reedi nimelisse sõjaliste uuringute instituuti, kus ta hakkas tegelema epidemioloogiaga. 1968. aastal saadeti Muul Malaisiasse, kus ta jätkas lendoravate uurimist ning töötas puuvõrade elustiku uurimise lihtsustamiseks välja oma rippteede käsitluse. Edasise sõjaväelise karjääri jooksul uuris Muul zoonootilisi viiruseid ja töötas meditsiinilise uurimise töörühmades kuni sõjaväest lahkumiseni 1987. aastal.

Muul pidas oluliseks vihmametsade majandamisel liigrikkust, kohalike elanike kaasamist turismiga seotud ettevõtmistesse. Muul rõhutas, et kuigi metsade majandamist peatada ei saa, on seda siiski võimalik parandada.