Juhatuse liikme konkurss

Sihtasutus Saaremaa Muuseum koostöös Tammiste Personalibüroo OÜ-ga kuulutab välja avaliku konkursi

JUHATUSE LIIKME  koha täitmiseks

  • kõrgharidus;
  • organisatsiooni ja arendusprojektide eduka juhtimise kogemus;
  • strateegilise planeerimise, finantsplaneerimise ja eelarvestamise oskus;
  • teadmised muuseumi juhtimiseks vajalikest õigusaktidest või võimekus ennast vajalike õigusaktidega kiiresti kurssi viia;
  • oskus suhelda avalikkusega ning teha koostööd avalike huvide elluviimisel;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise keele oskus ametikohal töötamiseks vajalikul tasemel.