Endel Püüa teose “Saaremaa Muuseumi ajalugu” esitlus

Olete oodatud Endel Püüa teose “Saaremaa Muuseumi ajalugu” esitlusele Kuressaare linnuse kapiitlisaalis neljapäeval, 25. augustil 2022, algusega kell 16.00.

Mahukas uurimus ilmus Saaremaa muuseumi toimetiste 13. väljaandena.

Teose autor Endel Püüa
Toimetaja Olavi Pesti
Kujundaja ja küljendaja Ain Vares
Trükk MJ Konsult OÜ

Raamatu ilmumist toetasid:
Eesti rahvakultuuri sihtkapital ja Saaremaa ekspertgrupp