Avalike ürituste tingimused

Pärast eriolukorra lõppu alates 18. maist on külastuste eritingimused kehtestatud Vabariigi Valitsuse
16.05.2020. a korraldusega nr 172 (täiendatud 19.06).

  • ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise;
  • ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 100 inimest (alates 1. juulist 500 inimest);
  • ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 100 inimest (alates 1. juulist 1000 inimest).

Kohustuslikud miinimumnõuded

Siseõhu ja vee kvaliteet

Pindade ja ruumide puhtus

Külastajate ohutus