Näitus “Arheoloogilised uuringud Eestis 2019”

Alates 27. maist 2020 on kõigil arheoloogiahuvilistel võimalik tutvuda Kuressaare linnuse peakorrusel kokkuvõttega eelmise aasta arheoloogilistest kaevamistest Eestis.
Iga-aastane Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu rändnäitus “Arheoloogilised uuringud Eestis 2019” jääb linnusesse üles 28. juunini 2020. a.

Saaremaa on esindatud näitusel Maasi ordulinnuse välitöödega eelmisel aastal.
2019. a augustis korraldas Saaremaa Muuseum väliuuringud Saaremaa kirderannikul asuvas Maasi ordulinnuses (sks Soneburg), mis on Kuressaare piiskopilinnuse kõrval teine tuntum keskaegne kaitserajatis Saaremaal.

Näitusel on väljas arheoloogilisi uuringuid tutvustav ülevaatlik tekst ja pildimaterjal koos põnevamate esemeleidudega

Näituse koostajad on Kristi Tasuja ja Irita Kallis ning kujndaja Joosep Siitan. Näituse koostamist toetas SA Eesti Teadusagentuur.