Saaremaa rahvariided Vene Etnograafiamuuseumis

Saaremaa rahvarõivanõuandekoda kutsub tasuta nõuandepäevale 11.01.2020. a kell 11:00 Arhiivi tn 1 Kuressaares.
Ettekannetega esinevad Mai Lepik ja Mareli Rannap