Inimese pea

Jass Kaselaane näitus „Inimese pea” 
Näituse asukoht: Lossihoov,  kohvik „Veranda“
Näitus avatud 12. juuli – 31. august 2018

Saaremaa Muuseumis residentuuris veedetud aja jooksul oli kunstnik Jass
Kaselaanel võimalus väljastpoolt tulijana vaadelda ja kogeda ühe Eesti
vanima muuseumi igapäevaelu ja köögipoolt. Üldjoontes võib muuseumit
vaadelda ühiskondliku mäluna, mis oma olemuselt sarnaneb inimese omale.
Muuseumis hoitavad eksponaadid omandavad seeläbi mälestuste tähenduse.

Muuseumi kogudega tutvudes köitsid Kaselaant enim
eksponaadid/mälestused, mis on jäänud tagaplaanile, unustusse või ei
sobitu üheselt määratlustesse. Mälestused on mällu jäänud või ka üles
tähendatud mälupildid. Nii on ka eksponaadid meenutused sündmustest,
aegadest, isikutest… Sarnaselt mälestustele on mõni eksponaat
olulisem, mängib enesemääratluses tähtsamat rolli – teist peetakse
seevastu ebaoluliseks.

*Projektist „Kunstnikud kogudes“*

Spetsiaalselt juubeliaastaks ellu kutsutud EV100 kunstiprogrammi
suurprojekt viib kümme kunstnikku kokku kümne (väike)muuseumiga üle
Eesti, et tõmmata tähelepanu kultuuripärandile ning pakkuda selle
mõtestamiseks ja tänapäevaga sidumiseks uusi viise. Projekti käigus
viibisid kunstnikud kuni kaks nädalat valitud muuseumi juures
residentuuris, tutvudes põhjalikumalt selle ajaloo, kogude ja igapäevase
toimimisega. Residentuuride tulemuseks on kümme väga erinevat näitust,
sekkumist püsiekspositsiooni või kogude uudset tõlgendamist. Kunstnike
töötamine kogude või arhiividega on Lääne kaasaegses kunstis küllaltki
levinud praktika, kuid Eestis on katse sellise põhjalikkusega uusi
ühendusi luua ja kogukondi sidustada esmakordne.

Rohkem infot sündmuste kohta ning „Kunstnikud kogudes” järgmised 
avamisedhttp://proloogkool.eu/kunstnikudkogudes 
<http://proloogkool.eu/kunstnikudkogudes>ja Facebookist: kunstnikud kogudes.