Kuumalt vormitud teras

KUUMALT VORMITUD TERAS
HEIGO JELLE SKULPTUURID

29.06. – 12.08

Heigo Jelle 10.02.1963.

Metallikunstnik, lõpetanud ERKI 1986. Õppejõuna töötanud Eesti Kunstiakadeemias 1991-2015, sellest kaheksateist aastat dotsendi ametis. 
Põhiline materjal on olnud raud ja põhiline tehnoloogia sepis. Valminud on töid ehetest skulptuurideni. Näitustel esinenud suhteliselt vähe, põhirõhk tegemistes on olnud tellimustöödel, mis kavandatud nii ajaloolisse kui kaasaegsesse keskkonda.

Mõnel viimasel aastal on skulptuur varasemast rohkem huvi pakkunud. Aga ka skulptuure tehes olen pigem materjalikeskne kui ruumi organiseerimisele või vormiotsingutele keskendunud. See tähendab, et modelleerimisel jään pigem ikkagi sepaks, mitte ei kehastu skulptoriks, oluline on materjaliga suhtlemine. Mind huvitab, kui palju raud minu tahtele järgi annab ja et see minu tahtega kaasaminemine raua õilsama näo esile tooks. Ja mind huvitab, millest ning kui usutavalt raua keeles rääkida saab. 
Inimese kujutamine on tehniliselt üsna raske ja see on heaks mõõdupuuks, kuhumaani teras, see oleks tegelikult korrektne termin kõigi rauasulamite kohta, mul laseb minna.

Suurema osa kunstniku ja sepana töötamise ajast olen teinud suuremahulisi arhitektuuriga seonduvaid töid, mis eeldavad pigem konstrueerivat lähenemist ja suhestumist ümbrusega, üheksakümnendatel otsisin vaheldust ja tegin pisut ehteid, rauast loomulikult. Skulptuuride modelleerimisel keerab raud jälle uue külje ja tahab teistsugust lähenemist. Nii ei ole selle materjaliga tegeledes igavus kallale tulnud.

Lood, mida raud minu käes räägib, tulevad niisugusest kohast, mille nime ma ei tea.
www.heigojelle.ee