Saaremaa Muuseum pakub tööd

Saaremaa Muuseum kuulutab välja konkursi kultuurharidustöö osakonna juhataja  ametikoha täitmiseks, kelle tööülesanneteks on:

 – näituste korraldamine ja koostamine

– seminaride ja konverentside korraldamine
– muude kultuuriürituste organiseerimine
– muuseumis toimuvate ürituste reklaami korraldamine meedias ja internetis
– muuseumipedagoogilise töö kureerimine
– suhtlemine partneritega kodu- ja välismaal

Kandideerimise eelduseks on:       

– kõrgharidus       
– hea infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus       
– hea suuline ja kirjalik väljendusoskus eesti ja inglise keeles,  kasuks tuleb ka teiste (nt vene) keelte oskus         
– B-kategooria autojuhilubade olemasolu Kandideerimisel tuleb kasuks:        
– eelnev kultuuri- ja pedagoogilise töö kogemus       
– eelnev muuseumitöö kogemus         
– projektitaotluste kirjutamise oskus      

Ametikoha taotlejal palume esitada järgmised dokumendid 11. maiks 2017 aadressil 93815 Kuressaare Lossihoov 1 või muuseum@muuseum.tt.ee :

– kandideerimisavaldus Saaremaa Muuseumi direktori nimele
– elulookirjeldus      
– haridust tõendava dokumendi koopia
– omapoolne nägemus tulevasest tööst 

Tööle tuleb asuda 19. juunil 2017