Uus haridusprogramm Kuressaare Eesti Seltsist

Alates veebruarist 2017 pakume koolidele uut haridusprogrammi 130. aastapäeva tähistavast Kuressaare Eesti Seltsi ajaloost.

Sihtgrupp: 3.–12. klass / Tunni sisu raskusaste on kohandatud vastavalt kooliastmele.
Toimumisaeg: veebruar–juuni 2017
Tunni kestus: kuni 60 minutit

NB! Haridusprogramm on esimesele 500 õpilasele tasuta tänu Kuressaare linnavalitsuse toetusele (tavahind on 1 € õpilane).

Käesolev haridusprogramm on pühendatud Kuressaare Eesti Seltsi 130. sünnipäevale. Seltsist on välja kasvanud tänaseks olulised kultuuriasutused Kuressaares, seltsi arvukad maakondlikud haruseltsid on olnud sealse kultuurielu edendajaks.

Muuseumitund jaguneb kolmeks osaks:
1) ülevaade KES´i tegevusest, võtmeisikutest ja olulisusest;
2) õpilasmeeskondade loovtöö tuginedes äsja õpitule;
3) loovtöö esitamine, õpitu kinnistamine.

Info ja registreerimine:

Anna-Liisa Õispuu
Telefon: 45 57541
anna-liisa@muuseum.tt.ee