Merekultuuriaasta rannaretk Saaremaal

Laupäeval, 27. augustil toimub merekultuuriaasta rannaretk Saaremaal.

· Giidiga retked algavad Kuressaare-Sõrve maanteel Järve puhkekoha parklast (15 km Kuressaarest) kell 11.00 ja kell 14.00. Rannaretke saab läbida nii jalgratta kui sõiduautoga.

· Giidiga retkel osalemiseks on soovitav eelregitreeruda: Arda-Maiga Raiss, tel 56940303, e-post ardamaiga.raiss@mail.ee. Giidiga retkegrupid kujunevad eelregistreerumise ja huviliste vaba kogunemise alusel.

· Lisainfo: Leo Filippov, tel 566 39 222, leo@neti.ee (Saaremaa Merekultuuri Selts)
Rannaretk on kogu Eesti rannikut ning saari hõlmav Merekultuuriaasta üks põhiprogramme, mis jõuab igasse rannaalaga maakonda ning suurematele ja valikuliselt ka väiksematele saartele.

Saaremaa rannaretk toimub Sõrve rannamaastikel Salme vallas paiknevatel Järve-Tehumardi-Salme-Üüdibe-Mõldri-Lõmala-Toomalõuka-Lahetaguse rannamaastikel. Selles piirkonnas on väga mitmekesine rannaloodus, üllatavad vaated merele ja rikkalik merekultuuriline pärand.

Retkel läbitav trass on liigendatud kolmeks eraldiseisvaks lõiguks, mis moodustavad omavahel seotud merekultuurilise terviku.

Keskseks kohaks on maailmas juba kuulsaks saanud eelviikingiaja laevamatuse leiukoht Salmel ja rannapark. Retkel osalejad võivad läbida rannaringi kogupikkuses (15 km) või ainult mõne lõigu eraldi, vastavalt huvile ja võimalusele. Rannaretke olulistes punktides on kättesaadavad retkekaardid. Kaartide abil saavad retkelised piirkonnas iseseisvalt „navigeerida“.

Rannaretke lõik 1: Järve-Tehumardi luitemaastik, rannajoon ja merevaated Suure Katla lahele; teemaks on „Meri annab, meri võtab“;
Rannaretke lõik 2: Salme muinaslaevad, jõgi ja kallasrada, ühe jõe 2 suuet, üks Liivi lahes Salmel ja teine Läänemeres Ariste lahe rannas; Teemaks on muinasaja meresõit, ajaloolised merelahingud, Portus Novus ja Saaremaa vägilase Suure Töllu merega seotud muistendid;
Rannaretke lõik 3: Rannajoon ja merevaated mereäärsel maanteel läbi põliste rannakülade Üüdibe-Möldri-Lömala-Toomalõuka-Lahetaguse; Teemaks on meresõiduga ja rannaeluga seonduv inimtegevus ning maailmakuulsa meresõitja G.F. Bellingshauseni kohalik lugu;

Retkepäeva lõpukohaks on Lõmala külastuskeskus ja sadam, kus on võimalik tellida paadisõitu merele, saab nautida merelist jalutusrada, mängida lastega paat-mänguväljakul, külastada kohaliku kalanduse ajaloo näitust, saada kohvi-tee turgutust.

Saaremaa rannaretke toimumispäeva, 27. augusti õhtul on muinastulede öö ning kõikjal Läänemere rannikul süüdatakse pärimuslikud märgulõkked. Ka rannaretke päeva lõpetab kell 20.30 ühine muinastule süütamine Lõmalas ja märgutulede vaatlemine piki Sõrve ja Edela-Saaremaa rannajoont. Oodatud on vabakutselised pillimehed ja lauljad, et ühisest õhtust rohkem rõõmu tunda.

Kes plaanivad selle päeva pikemalt väljas veeta, võtku kaasa oma piknikukorv. Salmel ja lähiümbruses on toitlustuskohad tavalisel viisil avatud. Salme jõesadamas on võimalik tellida paadiga väljasõite rannamerele. Korraldajad soovivad pakkuda huvilistele rannamaastikul liikumise elamuse kõrvale teadasaamise kogemust.