Tule osalema Kuressaare Lossi Päevade laadal!

HÄÄD KAUPLEJAD JA KÄSITÖÖMEISTRID!

Kutsume Kuressaare Lossi Päevade Ajalookülas olevast laadast osa võtma kaupmehi, käsitöömeistreid ja teisi aegade taguste oskuste viljelejaid!

Kuressaare Lossi Päevade Ajalookülas tõstame ausse vana ja eheda käsitöö ning selleaegse elulaadi.

KAUPLEMINE TOIMUB KURESSAARE LOSSIHOOVIS:

Laupäev, 9. juuli 2016 kell 10-18
Pühapäev, 10. juuli kell 10-17

1. Laadale ootame kauplema kõigega, mis käsitööna tehtud, seotud käsitöö või vana aja kultuuriga. Müüa võib ka toidukaupu, sööki, jooki, ravitooteid, taimi, loomatarbeid jms. Oluline on, et müüdav kaup sobiks keskaegsesse miljöösse.

2. Eelistatud laadakaup on kõik see, mis sobitub ühe vana linnuse hoovi kirjeldamaks kunagist eluolu. Nagu näiteks puidust esemed/suveniirid ning nende vestmine (nt rüütlite mõõgad, puukoorest laevukesed jm) punutised, ehted, sepised, köögitarbed, nahk-, tekstiil-, lina-, villa-, klaas- ja savitooted ja kindlasti eri ajastute (talu)toidud.

3. Laadale on eriti teretulnud kauplejad, kes demonstreerivad oma oskuseid käsitöös, toiduvalmistamises või muus ajastule omases tegevuses!

4. Niisamuti on kauplejatelt oodatud erinevad käsi- või muu oskustöö õpitoad, mis programmis eraldi välja reklaamitakse. Kauplejal on õigus õpitoa eest tasu küsida.

5. Kõigilt kauplejatelt oodatakse riietusena ajastu kostüümi, rahvariideid või talupoeglikku riietust.

6. Kaupleja peab ise omama kõike vajalikku oma kauba eksponeerimiseks ja müümiseks. Lubatud on varikatused ja telgid, mis sobituvad keskaegsesse või rahvuslikku miljöösse.

7. Merekultuuri aastaga seonduvalt oleme eriti rõõmsad erinevate merega seotud kaupade ja tegevuste üle (nt puukoorest laevukesed, võrgukudumine, kalatoidud jm).

8. Kuna Lossipäevade ajal on lossihoovis lisaks kauplejatele ka rüütliturniiri hobused, muinasvõitlejate telgid jm, siis paraku ei ole kauplejatel võimalik laada lahtioleku aegadel viibida autoga lossihoovi territooriumil.

9. Kindlasti te küll seda teete, aga tuletame meelde, et pärast laada lõppu tuleb kauplemiskoht koristada. Tekkinud prügi ja jäätmed tuleb viia lossihoovis selleks ettenähtud kohta.

10. Platsitasu me ei küsi, see-eest aga ootame, et oleksite ajastutruult riietatud ning pakuksite väärt kaupa ja oskuseid!

Kohtumiseni!

Registreerimiseks palume täita osalusankeedi: ANKEET
Müügikohtade registreerimine toimub kuni 10. juunini 2016.

Korraldaja kontakt
Saaremaa Muuseum
Lossihoov 1
93815 Kuressaare
www.saaremaamuuseum.ee

Kontaktisik
Tanja Bõstrov
+372 56 476 760
tanja@muuseum.tt.ee