Saaremaa Muuseum 150. Pildikesi läbikäidud teelt

18. septembrist 6. detsembrini on keldrikorruse näitusesaalis avatud juubelinäitus “Saaremaa Muuseum 150. Pildikesi läbikäidud teelt”.

Näitusel on eksponeeritud muuseumi pikka teed kajastav mitmekesine fotomaterjal ja mõned olulisimate dokumentide koopiad. Paralleelselt on vitriinides ja poodiumidel välja pandud väga erinevad esemed ja dokumendid, mis iseloomustavad muuseumi arengu erinevaid etappe ja erinevate aegade kogumispoliitikat ning on vastavale ajastule märgilised. Peaaegu kõik hoidlatest välja toodud museaalid on sellised, mida püsinäitustel tavaliselt ei näe. Nii näiteks saab vaadata valikut muuseumi asutaja, Saaremaa Uurimise Seltsi poolt kogutud arheoloogilistest ehetest ja relvadest, mis juba 1924. aastal “ajutiselt” Tartusse ja sealt 1947 Tallinnasse ajaloo instituuti rändasid. Kuid üllatus võib tabada ka uuema ajaloo huvilist, kasvõi sellist nõukogudeaegset riistapuud nagu pastakatuubide taastäitmise aparaati imetledes. Vaadata saab ka videofilmi muuseumi uuema ajaloo olulistest sündmustest.