Tasuta külastuspäevad Saaremaa Muuseumis

Seoses Saaremaa Muuseumi 150. juubeli aastaga pakume  2015. aasta jaanuarist kuni aprillini ja septembrist kuni detsembrini võimalust muuseumi ja selle filiaale tasuta külastada.

Tasuta külastamise päevadeks on ülalnimetatud kuude iga viimane neljapäev, seega:
29. jaanuar,
26. veebruar,
26. märts,
30. aprill,
24. september,
29. oktoober,
26. november,
31. detsember.