Teabepäev “Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine”

Kutsume Teid osalema reedel, 18. oktoobril 2013 Kuressaare linnuses toimuval projekti “Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine” teabepäeval.

Päevakord:

14.00 –   Ülevaade projektist ja tulevikuvisioon – Endel Püüa, Saaremaa   muuseumi direktor

14.20 –   Kuressaare linnuse kujunemine ja areng arheoloogiliste uurin-gute valguses –  Garel Püüa, OÜ AGU EMS arheoloog

15.00 – Projekti edenemine 2013. aastal – Tõnu Sepp, Saaremaa muuseumi projektijuht

15.40 –   OÜ Scandec Ehitus ja tema osa Kuressaare linnuse projektis – Aivo Raud, OÜ Scandec Ehitus juhatuse liige

16.00 –  AS EBC Ehitus Kuressaare linnuse projektis – Ago Arge, AS EBC Ehitus juhataja

16.20  –   Sõnavõtud ja küsimused

16.40 –  Jalutuskäik objektil, mis lõpeb Põhjabastioni alumise suurtüki-positsiooni avamisega

 

Lugupidamisega

Saaremaa Muuseum

OÜ Scandec Ehitus