Kuu arhiiv: mai 2013

Kantsleri tunnustus Saaremaa muuseumile

AUTOR: TÕNU VELDRE Kultuuriministeeriumi asekantsler Anton Pärn kiitis oma käskkirjaga Saaremaa muuseumi kogude eeskujuliku säilitamise eest. Varsti aasta muuseumi peavarahoidja ametit pidanud Priit Kivi ütles, et tunnustus tuli tegelikult kõigile varahoidjatele ja koguhoidjatele, kes on seda ametit Saaremaal pärast Teist maailmasõda pidanud. Järelevalve käigus hindas muuseumi kogusid kolmeliikmeline komisjon, kuhu...

Digitalgud tulevad jälle!

4.-12. maini toimuvad Eesti mäluasutuste teised ühised digitalgud, mis seekord keskenduvad inimeste tuvastamisele vanadelt fotodelt. Ettevõtmises osalevad muuseumid, raamatukogud ja arhiivid üle Eesti, kokku ligi 20 asutust. Digitalgute eesmärgiks on lisainfo saamine mäluasutustes hoiul olevate puudulikult kirjeldatud piltide kohta, et järgmistel huvilistel oleks neid tulevikus kergem leida ja kasutada. Teema valiti...